Somogyi Múzeumok Közleményei 19. Jubileumi kötet (Kaposvár, 2010)

Németh Péter Gergely - Honti Szilvia - Költő László - Magyar Kálmán - M. Aradi Csilla - Molnár István: Mit rejt Somogyország földje?

100 ÉVES A MÚZEUM Rádpuszta Pecsétgyűrű a kisberényi ásatásból A lengyeltóti templom románkori szentélye i folytatott Magyar Kálmán, melynek során főleg a királynéi és nemzetségi közpon­tok, valamint az ezekhez kapcsolódó egyházi épületek régészeti emlékeit kutatta és dolgozta fel (Babócsa, Bodrog-Bű és Segesd mellett a kőröshegyi, kürtöspusztai és balatonszabadi plébánia templom és a hedrehelyi ferences kolostor). Az ismert középkori egyházak számát gyarapította Bárdos Edithnek a Kaposvár, 61-es úti ása­tása és Jankovich Besán Dénesnek a balatonboglári templomot érintő hitelesítő fel­tárása. Számos középkori templom régészeti kutatásában működött közre M. Aradi Csilla is (Vörs-hitelesítő ásatás, Főnyed-Gólyásfa, Rózsás Mártonnal - Barcs-Valkó, Nagyatád-Bodvica, Bajzik Annamáriával - Siójut, Molnár Istvánnal - Kisberény). Jelentős eredményeket hozott a templomerődítések jobb megértésének terén Költő László Somogysámson-marótpusztai és Belényesi Károly balatonszárszói feltárása. Az Árpád-kori templomok között jelentős szerepet játszottak a fatemplomok, amelyre írásos adataink is utalnak, régészeti azonosításuk azonban problematikus, hiszen kevés, vagy éppenséggel semmilyen nyomuk nem maradt fenn. Általában cölöpépítmények voltak sövénnyel körülfonva, tapasztva, vagy gerendatalpra állí­tott boronaépületek. Ritka esetben temető létesülhetett körülötte. Főnyed-Gólyásfa lelőhelyen a környező sírok alapján egy 10x6 m-es, feltehetően fából épült temp­lom helye rajzolódott ki. Ez a templom talpgerendákra épült, amelyek alá követ helyeztek, de tényleges alapozásuk nem volt. A templom falazata feltehetően bo­ronatechnikával készült. 40 :

Next

/
Oldalképek
Tartalom