Uherkovich Ákos: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet élővilága (Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6., 1992)

Uherkovich Ákos: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet és kutatása. Előszó a tanulmánykötethez • The Béda-Karapancsa landscape protection area (South Hungary) and its examination. Preface to the volume.

1. ábra. A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet térképvázlata a fontosabb hely-megnevezésekkel. Fig. 1. Schematic map of the Béda-Karapancsa landscape protection area with the most important local names. Földrajzi helyzet, felszín, éghajlat A tájvédelmi körzet a magyarországi Duna-szakasz legdélibb részének két oldalán, tehát részben az Alföldön, részben a Dunántúlon helyezkedik el. Közigazgatásilag Baranya és Bács-Kiskun megyékhez tartozik. Tengerszintfeletti magassága 90-95 m körül van, benne a relatív magasságkülönbségek csak néhány métert tesznek ki. A felszínt folyóvízi hordalék borítja, ezen öntéstalajok jöttek létre. A Duna védtöltései között a felszíni formák jelenleg is gyorsan változnak. A mentett ártereken a holtágak feltöltődése meglehetősen előrehaladott állapotban van. Mind a dunántúli, mind az alföldi oldalon számos Duna holtág található. A Béda­Duna keskeny, feltöltődött és erősen eutrofizálódott víz. A Külsó-Béda magas vízállásnál vízutánpótlást kap. A terület keleti részén kanyargó Budzsaki-holtág egyes szakaszai a Ferenc-csatorna részeit képezi. Nagyrészt erősen eutrofizálódott víz ez is, bár általában jobb állapotban van, mint a jobbparti holtágak. Maga a Duna nem része a tájvédelmi körzetnek, azonban Mohács alatti szigete, a Cigány-zátony igen. 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom