Tari Edit: Pest megye középkori templomai (Studia Comitatensia 27. Szentendre, 2000.)

Kozák 1958. 30.: „Az ócsai út mellett a Paphegyen álló iskola udvarán egy templom alapfalaira bukkantak és az elmúlt évek folyamán sok csontvázat is kiástak"... a temp­lom körül 13-14. századi településnyomokat találtak. 1264*: Bakács 1982. 90. reg. és Györffy 1998. 535. Pesty 1984/a. 34.: „Felső Pakony puszta, Alsó-Némedi községtől éjszak-keletre esik, ... Itt egyedül a ' puszta templomról nevezett dűllő érdemel megemlítést, jó szántóföldekből áll e ' rész, de a ' puszta templomnak csak helye látható, hol most sok kő darab van el­szórva. " Ugyanezt idézi: Balassa 1980. 226. Káldy-Nagy 1985. 473. 422. sz. birtok. A 16. században puszta. FÓT - REFORMÁTUS TEMPLOM, 8/8. LH. a. Fót c. 1353*, 1473** írod.: Chobot 1915. 220.: „Foton a török hódoltság idejében volt katholikus templom, mely rajta van a Pongrácz-féle térképen. - Dwornikovich püspök 1700. évi Jelentése szerint Foton jól fedett katholikus templom van, de kálvinista prédikátor. > 1725. évi Canonica Visitatio leírja ezen régitemplomot s azzal fejezi be, hogy a helvét hitvallásúak bírják. 5) Mindebből kitűnik, hogy a mostani fóti református templomot a katholikusok még a török időket megelőzőleg építették. 4) Knauz. Magyar Sión. 1869. 169. - 5) Liber II. Visit. Can. 437. " MRT 9. kötet 1993. 99.: 1353-ban tiltakoznak Fót eladományozása ellen. 1473-ban Mihály, fóti presbiter, Alagi Miklósné gyóntatópapjáról, 1546-ban a plébániatemplom­ról olvashatunk. 1546-ban Imre nevű papját írták be a defterbe. 1675-ben a Pongrácz­féle Információban a kálvinista falvak között sorolják fel. A 17. században végig refor­mátus volt a falu, ellentétben azzal, amit Chobot írt. „Az 1721. évi Canonica Visitatio szerint szentéllyel ellátott temploma elég tágas, sekrestyéje és tornya romos, temetőjének falai is látszanak. A középkori eredetű templomot átalakították, ekkor tüntették el azokat a falfestményeket és feliratokat, amelyekre 1764-ben még emlékeztek". A ma látható templomnak nincs középkori részlete. FÓT - ROSSZTEMPLOM-DŰLŐ, SIKÁTORPUSZTA, 8/I.LH. a. Harkány (Hártyán), majd Sikátor b. Szent Márton с Harkány: 1276*, 1298**, ***, Sikátor: 1363* d. 13-14. század Méret: A hajó 8,4 x 7,4-7,2 m-es, falv: 0,8 m, szentélye kb. 4,5 x 6,8-6,2 m-es ugyanolyan falvastagsággal. Tájolás: *ÉK-DNy 54° írod.: Melis 1983. 22, 40, 43.: „ Fót-Sikátorpuszta . A jelenlegi romos épületben is jól ki­vehető a középkori templom Árpád-kori szentélyének nyújtott félköríves záródású for­mája. Mivel ásatás a területen még nem volt, nem ismerjük az építési periódusokat, azonban így is kivehető, hogy a szentély külső falának oktogonális kiképzése másik épí­tési periódusból, talán a XV. századból való. " Káldy-Nagy 1985. 69. 13. sz. birtok: 1580 és 1590-ben pusztaként írták össze Alag pusztával együtt. (Valamint 526. 477. sz. birtok.) 66

Next

/
Oldalképek
Tartalom