Pethő Németh Erika: Írók, költők Szentendrén (Szentendre, 1990)

Pilishegyvidéki Hírek (1927-1936. Fel. szerk.: Dósa István, Dósa Balázs, Pó­lya Antal) Magyar Élet (1934-1938. Fel. szerk.: Megesi István, Genszky Géza, Keller László) Pilishegyvidék -Budakörnyék (1936-1942.) Szentendre-Pilishegyvidék (1941-1942. Fel. szerk.: Kanyaró Géza) Szentendre és Buda Környéke (1942-1944. Fel. szerk.: Kanyaró Géza) Pest Megyei Hírlap Szentendre különkiadása (1957-1966.) Szentendrei Műsor (1976-1982. Szerk.: Máté György) Dunakanyar Kurír (1985-1986. Fel. szerk.: С Tóth János, Éliás Tibor) Szentendre és Vidéke (1987-; Szerk.: Máté György, Kertész Péter, Vicsotka Mihály (Pest megye sajtóbibliográfiája, Szentendre, 1977. Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár) VÂNYI FERENC Nagykőrös, 1887. január 14. — Budapest, 1966. március 15. Irodalomtörténész. Az 1926-ban kiadott adatgazdag, pozitivista Magyar Iro­dalmi Lexikon szerkesztője. 1910—11-ben Szentendrén volt tanár. VÉRTES EDIT Budapest, 1919. május 31. Nyelvész. Finnugor nyelvekkel, főleg az osztyákkal kapcsolatos tanulmányo­kat publikál. Az ő fordításában és gondozásában jelent meg 1975-ben egy osz­tyák meséket és mondákat tartalmazó kötet. 1945-től 1951-ig Szentendrén tanított. VIG ISTVÁN Abony, 1935. április 22. 1962-től 1981-ig a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium matematika-fi­zika-technika szakos tanára volt, jelenleg a Művelődésügyi Minisztériumban dolgozik. 1971-ben jelent meg a Tankönyvkiadónál Kun Péterrel közösen írt programozott tankönyve Programozott statikai alapismeretek címmel. Szin­tén a Tankönyvkiadó adta ki a gimnáziumok első osztályps technika tanköny­véhez Borbáth Gáborral közösen írt tanári kézikönyvét. Ezeken kívül szakfo­lyóiratokban is közölt cikkeket. Szentendrén él a Szatmári utca 28. szám alatt. 168

Next

/
Oldalképek
Tartalom