Mazányi Judit szerk.: Kandó Gyula (1908–1968). A festőművész hagyatékának bemutatása. (PMMI kiadványai - Kiállítási katalógusok 5. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2003)

Bevezető Introduction Amint a könyveknek sorsa van a közmondás szerint, úgy a mű­tárgyaknak is sokszor kalandos utat kell bejárniuk, míg révbe érnek, és múzeumok vagy kiállítóhelyek falára kerülve születésük koráról vallanak a nyilvánosság előtt, esetleg új, friss reflexiókra sarkallják az utókort. Kandó Gyula műveinek is csak egy része került közvetlenül a Ferenczy Múzeumba: néhány darab a művész ajándékaként, vagy tőle való vásárlás útján, majd a hagyatékból. E pár munka - aprócska nonfiguratív kompozíciós tervek, illuszt­rációk, szentendrei motívumokat megö­rökítő vázlatkönyv, néhány szakadozott szélű akvarell és megviselt olajfest­mény mellett műveinek fényképei ­felkeltette a múzeum szakembereinek a figyelmét. Már a 1990-es évek legele­jén kerestük a lehetőségeket, hogyan lehetne Kandó Gyula hagyatékát kiállí­táson is bemutatni. Nem sok remény mutatkozott a terv megvalósítására, hi­szen a művek egy jelentős hányada a művész külföldön élő családjának birtokában volt. Két évvel ezelőtt felesége, a fotómű­vészként világhíressé lett Ata Kandó sietett a segítségünkre, aki a múzeum­nak ajándékozta első férjének az ő tu­lajdonában lévő alkotásait. Az útiládá­ból előkerült művek közül néhányat márfényképekről ismertünk. A számba­vétel során múzeumi fiókban lapuló vázlatlapok találták meg helyüket egy párizsi vázlatkönyvben, és az egymásra visszhangzó művek csoportjaiból, a kiegészítő doku­mentumokból igaz, fragmentumokban, de kirajzolódott a pályakép. Immár megteremtődött a kiállítás lehetősége. Az anyagot a Magyar Nemzeti Galériában és magángyűjteményben található művekkel egé­szítettük ki. Bár tudjuk, Kandó Gyula életművének bemutatásával nem bolygatjuk fel a XX. század közepének művészetéről kialakított képet, de reméljük, egy sajátos árnyalattal gazdagíthatjuk azt. According to a proverb, books have their own fate. Similarly, works of art often have an adventurous way until they find their way to the walls of museums or exhibitions to reveal their past or to induce new reflections from posterity. It is only a part of the works of Gyula Kandó tnat got to Ferenczy Museum directly: some of them as a present or a purchase from the artist then some from his heritage. These works - smaller non-figurative compositional designs, illustrations, a sketchbook with Szentendre motifs, some torn-edge aquarelles, worn oil paintings and the photos of his works - aroused the museum experts' interest. As early as the beginning of the 1990 s, we searched for the op­portunity to introduce Gyula Kandó's works for the public. However, we did not have too much hope to realize this plan because most art pieces were in the possession of the artist's family living abroad. Two years ago, his wife, Ata Kandó, who became world-famous as an artist photographer, came to our help when she presented the museum the works of her first husband. We had already known from photos some of the art pieces unpacked from the Saratoga. In the course of recording, sketch sheets hidden in drawers of the museum found their place in a Paris sketchbook, and, from the groups of coincident works as well as from complimentary documents, the course of the career began to unfold - although in fragments. Now the possibility for an exhibition was ready. The material has been completed with works on loan from the Hungarian National Gallery and private collections. Though we know very well that the presentation of Gyula Kandó's oeuvre will not commove the picture of the art of the mid-20 lh century, we do hope to enrich that with a particular shade. 1. Ata Kandó: Kanaó Gyula portréja, 1930-as évek Ata Kandó: Portrait of Gyula Kandó

Next

/
Oldalképek
Tartalom