G. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn (Gödöllő, 2013)

II. A DUALIZMUS IDŐSZAKA 1867-1920 61 - 4. GÖDÖLLŐ AZ IRODALOMBAN

tek. 30 3 „Népes családunk a Weiss Manfréd vejétől rekvirált lakásban kapott otthont. A Ta­nácsköztársaság megdöntése után rövid úton kizavartak bennünket. Apámat, aki vörösőr volt, megfenyegették. Engem sem kíméltek (...) Budapestről vidékre menekültünk nagy­bátyámhoz, Pannonhalmára." 30 4 A Tanácsköztársaság bukása után, 1920 nyarán Csehszlovákiába menekült, útle­vél nélkül szökött át a határon. Itt nősült, 1922. október l-jén Kassán esküdött meg Ludmann Júliával, aki a házasságkötés után a Szántó Judit (1903-1963) nevet vette fel, egy gyermekük is született, Szántó Éva (1921-1965). 1924. június 22-én elváltak. Szántó Judit ezután 1927 és 1930 között Fenyő László költővel, majd 1930-tól 1936-ig József Attilával élt együtt. Hidas Antal második felesége Lippay Ilona, harmadik felesége pedig Kun Ágnes, Kun Béla lánya volt. Hidas Antal 1926-ban Moszkvába ment, oroszul és magyarul is írt. 1959-ben tért haza Magyarországra. Legjobb műve regénytrilógiája: I. Ficzek úr. Először oroszul, Moszkva, 1936,, magyarul Budapest, 1966. W.Márton és barátai. Budapest, 1959. Wl.Más muzsika kell. Budapest, 1963. Az önéletrajzi elemekben bővelkedő regénytrilógia főhősét, Ficzek úr alakját édesapjáról mintázta. A Ficzek úr című regény kezdő leírása nyomán kiválóan bele tudjuk képzelni magunkat a 19. század végi Gödöllő életébe. Az író remek képet fest a kisvárosi jellegű nagyközség atmoszférájáról, királyváró hangulatáról. SZEMELVÉNY 1899 március havában I. Ferenc József, Auszt­ria császárja és Magyarország királya - amint azt a felséges úr névjegyén, az arany és ezüst pénzdarabokon olvasni lehetett - még sok egyéb magas méltóság birtokosa, téli vadá­szatra Gödöllőre érkezett. A kis állomás épületét zöld fenyőgallyak lepték el, az épület közepén pedig egy hatal­mas Isten hozott felírás állott. Végig hó borította a földeket, sütött a nap, s a királyi fenyves zöldje kiragyogott a vastag hótakaró alól, a derült ég alatt. Az állomás épülete mögött tekintélyes számú tö­meg ácsorgott, előtte pedig, a többi között, izgatottan várakoztak az önkéntes tűzoltók, fényesre pucolt gombokkal, villanó sisakokkal és ragyogó csákányokkal. Előző este nagy viták folytak a tűzoltólaktanyának elkeresztelt istállóban arról, vajon az új szerkocsit s a nemrég vásárolt holland rendszerű pumpát kitolják-e a fogadtatásra? Azonban 303 Hidas Antal: Filmkockák, „Zágon felé mutat... ". In: H. A.: Nagy hegyeknek ormán. I. m. 100., 315. 304 Illés Lajos: Az ifjúság földje. Beszélgetés Hidas Antallal. In: Hidas Antal: Nagy hegyeknek ormán. 1. m. 9. A Királyi Váró, épült: 1882-ben 1Q3

Next

/
Oldalképek
Tartalom