Sepetán Róberrt - Mordényi Endre: Gödöllő, 1956 - A forradalom és szabadságharc krónikája (Gödöllői Városi Múzeum, 1999)

Sepetán Róbert: Gödöllő, 1956 - Új rend születik (október 26 - november 3.)

személyt állítottak elő, de mikor a parancsnok tudomást szerzett az akcióról, azonnal intézkedett, hogy mindenkit kihallgatás nélkül azonnal szabadlábra helyezzenek. A forradalom alatti előállítások következtében 15 személy előzetes letartóztatás­ban maradt és november 4-én került szabadlábra. November 3-án az egyetemisták el­hagyták a kistarcsai tábort, ettől kezdve a környező falvakból érkező nemzetőrök lát­ták el a szolgálatot. 6 1 Egyébként a katonai vezetés igen visszafogott volt, várakozó álláspontra helyez­kedett. A kistarcsai parancsnok, Kovács Sándor százados a gödöllői katonai parancs­nok tudtával állandó kapcsolatot tartott fenn a Gödöllőn levő szovjet alakulat parancs­nokával. Több alkalommal vitt élelmiszert a szovjeteknek. A gödöllői pártbizottság egyes tagjaival egész idő alatt kapcsolatot tartott fenn. 20-25 darab fegyvert is adott, s ugyanilyen mennyiségű fegyvert és lőszert pedig elrejtett részükre. Október 30-án a százados telefonon beszélt a volt Pártbizottság titkárával, aki helyeselte a katonai ve­f\ 9 zetés addigi tevékenységét. Hasonlóan szoros kapcsolat állt fenn az Aszódi Katonai Kiegészítő Parancsnok­sággal, melyet 2 darab R7 típusú adóvevővel biztosítottak. 6 3 A környező településekkel is állandó kapcsolatban volt az egykori Rendőrkapi­tányság épülete, hiszen több alkalommal érkeztek bejelentések szovjet csapatok moz­gásáról, illetve fegyveres fosztogatásokról. Október 30-a táján katonai egység szállt ki egy Veresegyház melletti községbe, mivel lövöldözésekről és fosztogatásokról kaptak bejelentést. Az egység 2 harckocsi­ból állt, s tűzharcba keveredett egy fegyveres csoporttal, melynek eredményeképpen 2 páncélos tiszt megsebesült, és behoztak 9 db karabélyt, 4 db géppisztolyt, melyeket átadtak a belső őrség parancsnokának. 6 4 Október 30-án a Nemzeti Bizottság és a polgári személyek határozott követelé­sére a katonai parancsnok intézkedett, hogy az isaszegi gépjárművállalattól a javítás alatt levő harckocsikat hozzák ki. Ezáltal Gödöllő katonai erejét igyekeztek növelni. A katonai vezetés vonakodott az erősítéstől, hiszen a község rendjét az 5 harckocsi je­lenléte kellőképpen biztosította, a szovjetekkel való összeütközést pedig igyekeztek elkerülni, mégis engedni kényszerültek a nyomásnak. A járműjavítóban csupán 1 mű­ködőképes harckocsi volt, amit egy K 800-as vontató társaságában a Rendőrkapitány­ság elé vittek, s egészen november 3-ig itt is tartottak. 6 5 61 Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében (Budapest Katonai Bírósága, B. VI.053/1957) 62 Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében (Budapest Katonai Bírósága, B. VI.053/1957) 63 Történeti Hivatal V-143240 Vizsgálati dosszié dr. Kasza Dániel és társai ügyében 85. oldal 64 Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében 65 Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében (Budapest Katonai Bírósága, B. Vl.053/1957) • ­Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében 251-252. oldal 27

Next

/
Oldalképek
Tartalom