Sepetán Róberrt - Mordényi Endre: Gödöllő, 1956 - A forradalom és szabadságharc krónikája (Gödöllői Városi Múzeum, 1999)

Sepetán Róbert: Gödöllő, 1956 - Új rend születik (október 26 - november 3.)

G) Járási Nemzeti / Forradalmi Bizottság (Az egypártrendszer híveinek félreállítása) A Nemzeti Bizottság Intéző Bizottsága komolyabb sikereket ért el pozícióinak megerősítésében a közigazgatási vonalon. A Bizottság titkára, dr. Fazekas József intézte a hivatalos ügyeket, mivel koráb­ban sziráki, majd kállói jegyzőként dolgozott egészen az 1946-os választásokig, mikoris a kállói választási bizottság tagjaként túlságosan örült a Kisgazdapárt sikeré­nek, s a kommunista párt elleni kirohanásaiért eljárást indítottak ellene. A vád a „de­mokrácia és pártkoalíció ellenes izgatás vétsége" volt. 1946. március 1-től 1946. szeptember 1-jéig internálták, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték. A fel­ügyeletet a balassagyarmati kapitányság nemigen akarta megszüntetni, így került az egykori jegyző Gödöllőre, ahol a budakömyéki kapitányság 1948. szeptember 18-án megszüntette a felügyeletet. 6 6 Amikor 1956. október 26-án megalakult az Ideiglenes Nemzeti Bizottság Intéző Bizottsága, mint közigazgatási szakembert azonnal bevá­lasztották. A Nemzeti Bizottság minden nap ülésezett. Október 27-én határozatot hoz­tak új pártok alakításáról, ekkor még a tanácsi dolgozók is részt vettek a Nemzeti Bi­zottság munkájában. Október 26-30-ig több határozat született az MDP pártvagyon­ról. Az MDP tulajdonát képező tárgyakat a Nemzeti Bizottság zárolta, s a pártszékhá­zat az újonnan alakuló pártok részére kívánták átadni, így azt „lebélyegezték". A párt­vagyon lefoglalása nagyon heves vitákat váltott ki, a Nemzeti Bizottság kommunista tagjai ugyanis tiltakoztak az eljárás ellen. Október 31-én egy lista készült a pártembe­rekről, melyet egy tüzes hangulatú gyűlésen felolvastak, s ennek eredményeképpen 19-20 kommunistát azonnali hatállyal, szavazás útján elbocsátottak, és megalakították a Járási Nemzeti Bizottságot, melynek elnöke dr. Fazekas József, az Ideiglenes Nem­zeti Bizottság hivatalos ügyeit intéző szakember lett. A lemondatott tanácstagok nevét a községi hangos mikrofon 2 napig hirdette. így a Nemzeti Bizottság megszilárdította a sortűz, s a rendőrség lefegyverzése után kezébe került irányítást. S mivel a nemzetőrség parancsnoka, Hantos József telje­sen azonosult az Nemzeti Bizottság intézkedéseivel, a két szervezet (Nemzeti Bizott­ság, Nemzetőrség) olyan nyomást tudott gyakorolni a katonai vezetésre, melynek ha ellenszegül, könnyen a felfegyverzett emberekkel kerülhetett volna összetűzésbe. A pártok szerveződése is megindult. Október 30-án tartotta alakuló ülését a Kis­gazdapárt, melynek titkárává a jelenlevő körülbelül 100 fő dr. Fazekas Józsefet, a Já­rási Nemzeti Bizottság későbbi elnökét választotta meg. A Kisgazdapártnak nem volt követelése a Nemzeti Bizottsággal szemben, mivel székházuk a gazdakörben volt. 68 Megalakult a községben a Szociáldemokrata Párt is, 6 9 azonban az MDP feloszlatása után megalakított MSZMP-vei szemben erős ellenállás mutatkozott a Nemzeti Bizott­ság részéről, mivel azt az MDP helyi vezetősége hozta létre. Közölték velük, hogy ne 66 Történeti Hivatal V-l 10776 Vizsgálati dosszié dr. Fazekas József ügyében 67 Történeti Hivatal V-l 43042 Vizsgálati dosszié dr. Fazekas József ügyében (a Járási NB elnöke) 68 Történeti Hivatal V-l 43042 Vizsgálati dosszié dr. Fazekas József ügyében (a Járási NB elnöke) 69 Gödöllő Városi Múzeum TD.93.155.3. Pleizer Ferenc elbeszélése 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom