Sepetán Róberrt - Mordényi Endre: Gödöllő, 1956 - A forradalom és szabadságharc krónikája (Gödöllői Városi Múzeum, 1999)

Sepetán Róbert: Gödöllő, 1956 - Új rend születik (október 26 - november 3.)

F) A Forradalmi Katonai Tanács (A Katonai Kiegészítő Parancsnokság története) Pleizer Ferencet, a Gödöllői Járási Katonai Kiegészítő Parancsnokság vezetőjét beválasztották a rendőrség lefegyverzése után megalakult Nemzeti Bizottságba. Ezt követően pedig, mint gödöllői katonai parancsnok, átvette a karhatalmi feladatok irá­nyítását. 5 6 e~i Kistarcsai Rendőrtanosztály Október 28-án Gödöllő katonai parancsnoka a Nemzeti Bizottságtól utasítást ka­pott, hogy foglalja el a Kistarcsai Rendőrtanosztályt, melyet már napok óta nagy tö­meg vett körül. Az őrnagy telefonon tárgyalt a tanosztály ideiglenes parancsnokával, s rábírta, hogy az épületet ellenállás nélkül adja át. Az akció végrehajtását a parancsnok helyettesére, Kovács Sándor századosra bízta, s egyben felhatalmazta a parancsnoki teendők ellátására Kistarcsán. A rend fenntartásának érdekében a százados 20-25 agráregyetemistát az egyetemi nemzetőrségből magával vitt az akcióra, majd ezután r r r 58 nemzetőrzászlóalj felállítását kezdték meg az ott lévő fegyverek segítségével. A nemzetőrzászlóalj vegyi és tankelhárító gránátokkal is rendelkezett, melyeket a nagytarcsai vegyvédelmi zászlóaljtól szereztek be. 5 9 Kistarcsáról többször érkezett fegyverszállítmány Gödöllőre. Az első alkalom­mal a 9860. alakulatnál, mint tüzérműhelyparancsnok szolgálatot teljesítő, gödöllői lakos, a forradalom alatt a fegyverraktárnoki teendőket ellátó Tatár István hadnagy szállított 20-25 darab pisztolyt, 3 láda lőszert. Később még egy nagyobb szállítmányt hoztak, szám szerint 33 darab karabélyt a hozzávaló szerelékkel, tölténytáskákkal és szíjazattal, 20 darab géppisztolyt a hozzávaló póttárakkal, 3 darab golyószórót körül­belül 20 darab rákásszál és körülbelül 25 láda karabély- és géppisztolylőszert, melye­ket a Ganz Árammérőgyár őrparancsnoka és Mordényi Endre, a nemzetőrség külső őrségének parancsnoka kapott meg. 6 0 A kistarcsai nemzetőrzászlóalj az egyetemről 50-60 személyt kapott nemzetőr­nek, s a környező falvakból is körülbelül ugyanennyi személyt fegyverzett fel, de a létszám állandóan változott. A táborban a parancsnok beleegyezésével és ellenőrzése mellett működött egy egyetemista által vezetett politikai nyomozócsoport, mely az előállításokat és a kihall­gatásokat végezte. A csoport vezetője megszerezte azt a listát, melyet a helyi pártszer­vezet állított össze korábban a megbízható kommunistákról. E névsor alapján 20-25 56 Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében (Pleizer Ferenc, katonai parancsnok kihallgatási jkv.) 57 Megjegyzés: 6 hónapos alapfokú kiképzést biztosító tanfolyamokat szerveztek itt hiv.: '56 Rendőrségi napi jelentések I. kötet BM és '56-os Intézet Közalapítványa, Budapest, 1996 (5. oldal) 58 Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében (Budapest Katonai Bírósága, B. VI.053/1957 59 Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében 66. oldal 60 Történeti Hivatal V-144776 Vizsgálati dosszié Pleizer Ferenc ügyében 247-248.. oldal 26

Next

/
Oldalképek
Tartalom