Szvmcsek Ferenc: Salgótarjáni új almanach 2. (Salgótarján, 2002)

I. TRADÍCIÓ ÉS KULTÚRA - Balogh Zoltán: Letűnt „kocsma csillagok" Salgótarján egén

Az 1920-as évektől kibontakozó sakkjáték, ame­lyet eleinte szórakozásként űztek, szorosan kötő­dött a vendéglőkhöz, kocsmákhoz. A város sakk­életének fejlődéséhez jelentősen hozzájárult a Sal­gótarjáni Sakk-kör megalakulása és Michló József­nek, a kitűnő fővárosi munkás sakkozónak Salgó­tarjánban adott szimultánja. Rövidesen egyre több vendéglő és kocsma szerzett be sakk-készleteket, állított fel külön asztalokat, hogy vendégeik a sportnak hódolhassanak. Külön asztal várta a Nemzeti belső termében is a sakkozókat. A sport mellett a törzsvendégkör kiépítéséhez je­lentős támogatást nyújtott az egyesületek, asztal­társaságok, baráti körök megnyerése. A Nemzeti megbecsültségét mutatja, hogy a salgótarjáni tudo­mányos irodalmi és művészeti életet szervezett for­mában tömörítő Balassa Bálint Asztaltársaság a Nemzeti különtermében tartotta összejöveteleit. 1937-ben a Nemzeti Kávéház éttermében tartotta alakuló ülését a Fűszerkereskedők Országos Egye­sülete Salgótarján és Körzete csoportja. A Nemzeti nemritkán adott helyet szakmai baráti körök ren­dezvényeinek. 1933. szeptemberében Salgótarján és környéke orvosai vették birtokba a Nemzetit, hogy szokásos hóvégi, ún. vándor vacsorájukat itt költsék el. Az orvostársadalom kari együttérzésé­nek ápolását szolgáló baráti összejövetel hajnali há­rom óráig tartó, igen jó hangulatú mulatsággal zá­rult. Elégedetten nyugtázhatta a helyi sajtó beszá­molója: „a szép, ízléses rendezés, a jó ételek és ita­lok Keszler Mátyás érdeme". Szerény, családi kere­tek között bálozott a Nemzetiben 1937 januárjában a salgótarjáni vendéglős szakcsoport vezetősége. A hangulat, összetartozás és a baráti kapcsolatok el­mélyítése érdekében összehozott vendéglős bálon a város leghíresebb vendéglősei vettek részt. A há­zigazda Keszler Mátyáson kívül Bodó Lajos, az üveggyári kantin vezetője, a szakcsoport elnöke, Nagy József a Pannónia szálloda és a Liget vendég­lő tulajdonosa, Jóvári Mihály és Jancsovics Károly, a Jóvári és Jancsovics vendéglők tulajdonosai, vala­mint Szabó Pál, a Fekete Gyémánt vendéglő tulaj­donosa. A baráti összejövetelek között is kiemelke-

Next

/
Oldalképek
Tartalom