Benedek Gyula: Oklevelek és iratok Szolnok város történetéből 1075-1685 (Documentatio Historica 10., 2007)

2. János esztergomi érsek bizonyságlevele arról, hogy Szolnok faluból tizenegy pohárnokot szerződtetett 1209 [- - -]

2. János esztergomi érsek bizonyságlevele arról, hogy Szolnok faluból tizenegy pohárnokot szerződtetett 1209 [ ] „János, az Isten kegyelméből az esztergomi szentegyház érseke 1 a jelenlegi [leve­let] majd olvasó valamennyi keresztény hívőnek üdvözletet és áldást az igaz megváltóban; Nehogy a dolgok rendjét az idők múlása feledésbe merítse, az ügynek a mostani állapotát a jelenlegi [levéllel] emlékezetbe akarjuk idéztetni; Vennétek hírül - úgy a jelenlegi nemzedék, mint az eljövendő utókor - hogy mi tizenegy szabad embert szerződtettünk Szolnok faluból [de villa Sonok] 2 a tisztelendő atyánktól, [Katapán] egri püspöktől [a venerabüi fratre nostro C. Agriense episcopo] 3 , akiknek midőn szabadságot biztosítottunk a lehetséges döntés meghozata­la céljából a Szent Adalbert egyház 4 szolgálatára kötelezve magukat [önként] vállalták a pohárnoki tisztséget 5 , amelyet mi elfogadva elrendeltük, hogy ugyanők a megjegyzett tisztséget [inscriptum Bachariorum officium] nemzetségről nemzetségre folytassák, és más szolgálatra senki más ne kényszerítse őket; Akiknek a nevei így következnek: Vince, Vitális, Tóbiás, Miklós, Borsod, Bud, Burla, Nicodemus, [?], Marcel, Joubos; Hogy pedig az idők múlásával ne lehessen őket megfosztani ezen rendelésünktől sem­milyen mesterkedéssel, álnoksággal vagy hamissággal, megparancsoljuk az írás iktatását, valamint a pecsétünk oltalmával való megerősítését; Az Úr [Krisztus] születésének az 1209-ik évében; András [// Endre] király 6 dicsőséges uralkodása, ugyanúgy az én méltatlan esz­tergomi szentegyház-széki elnökségem idején; Boleszló váci, Péter győri püspökök, Pot nádor 7 és mosoni ispán, Mocone [?] po­zsonyi, Tamás nyitrai ispánok, Péter esztergomi prépost, Ubaldus pozsonyi prépost, 1 JÁNOS 1205 és 1222 között volt esztergomi érsek. 2 Nem biztos, hogy a Tisza melletti Szolnokról van szó az oklevélben, ennek a hiteles eldöntéséhez további kapaszkodóra volna szükség. A jelen oklevélben foglalt támpontok sze­rint ugyanis számításba jöhet az Abauj vármegyében volt Szolnok, de a Szabolcs vármegyében volt Szolnok falu is, mert mindkettő az egri püspöki egyházmegyéhez tartozott. 3 KATAPAN (Catapanus) 1205 és 1215 között volt egri püspök. 4 A Szent Adalbert egyház Esztergomban működött. 5 A pohárnoki tisztség {officium pincernarié) funkciója az egyházi borok kezelése volt. 6 ANDRÁS (Árpádházi, II.) (*? 1177 körül-?, 1235. szeptember 21.) magyar király, uralkodott 1205. május 29-től 1235. szeptember 21-ig. 7 A Győr nembeli Pot 1209 és 1212 között volt nádor. 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom