Benedek Gyula: Oklevelek és iratok Szolnok város történetéből 1075-1685 (Documentatio Historica 10., 2007)

2. János esztergomi érsek bizonyságlevele arról, hogy Szolnok faluból tizenegy pohárnokot szerződtetett 1209 [- - -]

Benedek szenttamási prépost, Jakab olvasókanonok, Domokos éneklőkanonok, Mihály örkanonok és az ugyanazon [Esztergom] helynek több más kanonokja jelenlétében" Az oklevél eredeti, alul az ABC kilenc betűje mentén metszett, végig latin nyelvű, számos szó rövidítésével. Kb. 4-5 helyen foltos, de a foltok átolvashatóak. Nyomtatásban és latinul Fejér György már közölte 1829-ben Lelőhelye: Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL): Diplomatikai Fénykép­gyűjtemény (a továbbiakban: DF): 237868. 8 FEJÉR 1829.111/1. kötet 71. p. 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom