Benedek Gyula: Oklevelek és iratok Szolnok város történetéből 1075-1685 (Documentatio Historica 10., 2007)

4. ábra

A jelenlegi [levelet] pedig a felolvasás után a felmutatónak visszaadni rendeljük; Kiadatott Pozsonyban a dicsőséges Szűz [Mária] látogatásának az ünnepén [július 2-án], az Úrnak az 1429-ik évében 3 " Az oklevél eredeti, alatta a papírcsíkokkal átfűzött királyi középpecsét látható, amely erősen töredezett. Az utolsó négy sora a papír hajtogatása miatt keletkezett sérülés, vala­mint több tintafolyás miatt nehezen, vagy egyáltalán nem olvasható. Végig latin nyelvű, a szövegezés nem aformuláris szabályok szerint történt. Latin nyelven Fejér György már közölte . A jobb felső sarkában ez áll: „ Comissio propria domini Regis ". Lelőhelye: MOL DL 12087. 4. ábra Zsigmond király parancsa az ország összes vezető tisztviselőjéhez, hogy engedjék Szolnok városába azon jobbágyaikat, akik törvényes úton oda akarnak költözni 1429. július 2. 3 Az évszám olvasata kétséges, lehetne akár 1424 is. A király magyarországi uralkodásának időtartama visszaszámlálásával azonban egyértelmű az 1429-ik év. 4 FEJÉR 1829. VIII/6. 83. p. 5 Magyarul: „A király úr saját meghagyása." 43

Next

/
Oldalképek
Tartalom