Benedek Gyula: Tiszapüspöki oklevelek 1261-1703 (Documentatio Historica 1., 2000)

32. Fáy László tiltakozása a megyénél a szajoliak Püspökiben gyakorolt jogtalan földhasználata ellen (1668. július 11.)

OUm Fáy László tiltakozása a megyénél a szajoliak Püspökiben gyakorolt jogtalan földhasználata ellen 1668. július 11. „Az Úrnak az 1668-ik évében július hó 11-ik napján, Heves és Külső-Szolnok egyesített vármegyék Füleken tartott tisztújító székén; f-j l Nemzetes Fáy László Úr nevében és személyében Gutay [Guttay] István [vármegyei esküdt]? a törvényes ügyvédvalló levelünk birtokában elöállva, a tiltakozás és az ellentmondás szokásos módján előadta; Minthogy az említett [Fáy László] Úr panasztevője, az ebben a megyében lévő Szajol [Sajol] falubirtok betelepedett és őslakóit Tisza-, másképpen Szajolpüspöki [Tisza aliter Sajol Püspöki] bizonyos határterületén - az összes alul megnevezett helyben, amelyek Külső-Szolnok megyében vannak és fekszenek - ismételten észlelte és megfogta; Nevezetesen pedig a nép nyelvén (:Azmint az határ elkezdődik a Dinnyehátnál [Dinnye hattul] és onnan megyén az Nagyárokra [nagy Árokra], onnan az Berek­partra, az holott lévő Berekben volt annak előtte egy régi szilfa, az Tisza­másképpen Szajolpüspökinek igaz határa, melyre a régi Tanúk és Bizonyságlevél igazítanak, mind az tenyői [Tényei] és szentmiklósi határokig:); 3 ugyanakkor Tisza-, másképpen Szajolpüspöki mondott területére - amely a jog szerint és régtől fogva hozzátartozik - minden jog és igazság nélkül jogegyen­lőséget akarnak élvezni, tulajdonítani, valamint a maguk részére igényelni; Ennélfogva a fentemlített [Fáy László] Úr panasztevője, hogy a szóban forgó szajoli lakosoknak ezen cselekménye és csalása ne fordulhasson elő és a hosszú nyugalom után bűntett és erőszak ne mutatkozzék, amiként az megtörtént; 1 Itt kihagytuk azt a részt, amely az új megyei tisztviselőket név szerint felsorolja, valamint az előző felszólalások jegyzőkönyvi szövegét. 2 Gutayt ugyanezen a közgyűlésen választották esküdtté. 3 Dinnyehátnak a mai Pete-szigetet körülölelő Holt-Tisza, Száj ólhoz közel eső partját nevezték a tiszapüspöki oldalon. A Berekpart hosszú sávban a Tinóka vonalát követte, szintén a tiszapüspöki oldalon. A Nagyárok ma is határt képez Szajol és Tiszapüspöki között, csak a neve feledésbe merült. 80

Next

/
Oldalképek
Tartalom