Benedek Gyula: Tiszapüspöki oklevelek 1261-1703 (Documentatio Historica 1., 2000)

32. Fáy László tiltakozása a megyénél a szajoliak Püspökiben gyakorolt jogtalan földhasználata ellen (1668. július 11.)

És ezért a panasztétel szokásos útján, az említett ügyvédvalló-levelünk segítsé­gével azokat a szajoli lakosokat - az előző megokolás alapján - újra meg akarja ke­restetni és eltiltatni, Ezenfelül el akarja tiltatni azokat a szajoli lakosokat Tisza-, másképpen Szajolpüspöki érintett határterületének bármi módon ill. bármiképpen való elfoglalásától, az ott tartózkodó marhák, birkák és emberek elhajtásának a ter­he mellett, Kérte még ezenfelül, hogy [a dologról] adjunk hiteles bizonyságlevelet, 4 f-J" 5 Nem önálló iratról van szó. A szöveget a megyei jegyző rögzítette a közgyűlési jegyzőkönyvben, nyilván Gutay István szóbeli okfejtése kapcsán. Egykorú, hiteles, a határleírás magyar, a többi rész latin nyelvű, eddig kiadatlan. Az eredeti jelenlegi helye: HML: HKSZ Protocollum 1668-1670 3. (D) kötet. A század második felében erős volt a szajoliak terjeszkedési hajlama. Ennek okát egyrészt a lakosság szaporodásában, másrészt a mainál lényegesen kisebb kiterjedésű külterületben kell keresni. Lelőhely: OL Filmtár 3362. doboz, 3. cím 27., 30. 4 A jegyző nem írta be, hogy kiadták-e, nem is találtuk meg. 5 A jegyzőkönyv további részét hagytuk ki, ahol 12 sorban (31. o.) Mezőtúrról is szó van. A Mezőtúrra vonatkozó megjegyzés csak jelzi, hogy itt Mezőtúr történetére is található adat, de az nincs összefüggésben a Tiszapüspöki 1668. június 11 -i irattal. 81

Next

/
Oldalképek
Tartalom