B. Gál Edit – Veres Gábor szerk.: Agria 47. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2011)

Löffler Erzsébet: Főpapi könyvtárak a XVIII. századi Magyarországon

Löjfler Erzsébet FŐPAPI KÖNYVTÁRAK A XVIII. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A XVIII. század második felében Magyarországon sorra jöttek létre a főpapi könyv­tárak, melyeket alapítójuk a felsőoktatás szolgálatába kívánt állítani, és melyek többsége nyilvános jelleggel kezdte meg működését. Azok a felvilágosult és művelt főpapok, akik többnyire a Habsburg Birodalom területén lévő jezsuita iskolákban szerezték ismereteiket, majd Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum­ban fejezték be tanulmányaikat, hazatérve mindent megtettek azért, hogy hazájuk és egyházmegyéjük is rendelkezzen olyan intézményhálózattal, amelyet Nagyszom­batban, Bécsben, vagy Rómában láttak. Az újkorban már nem volt ritkaság a nagyobb könyvtárak számának szaporo­dása, a kolostorok, iskolák, egyetemek mellett főurak és főpapok is tartottak ottho­naikban, vagy az általuk működtetett intézményekben nagyszámú könyvet; a mű­veltség kiváltságos helyzetet biztosított, és érdemnek számított. Fontos tudni, hogy a XVIII. századi Magyarországon kik és milyen könyveket gyűjtöttek? Az iskolai gyűjteményeken kívül, melyeknek eredete a korábbi évszázadokra nyúlik vissza, ebben a korszakban az első hely a főpapokat illeti meg. Rendszerint külföldet járt emberek, akik közül sokan Rómában végezték tanulmányaikat jártasak voltak a tu­dományokban, művészetekben. Általában tudós, nagy koncepciójú emberek voltak, és rendelkeztek a megfelelő anyagi háttérrel is. Ókét a főurak követik, akik közül sokan idegen származásúak voltak és nem is éltek Magyarországon, de lassanként mind többen és többen építettek maguknak kastélyokat idehaza is, melyeknek tarto­zékai voltak a díszes könyvtártermek. A XVIII. századi magyar társadalomnak két rétege volt, amely az európai műveltség színvonalán állott: a főpapok és az arisztok­rácia (A főpapok többsége maga is főnemesi származású volt). A magyar arisz­tokrácia azonban ebben a korszakban teljes egészében idegen forrásból merítette kultúráját, nem pedig magyar hagyományokat épített tovább. 1 Ennek okai abban 1 SZARVASI Margit 1939. 53-54. Az egri Dobó István Vármúzeum Evkönyve, 20JI. 191

Next

/
Oldalképek
Tartalom