B. Gál Edit – Veres Gábor szerk.: Agria 47. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2011)

Löffler Erzsébet: Főpapi könyvtárak a XVIII. századi Magyarországon

1. kép. Batthyaneum, Gyulafehérvár Ezeket követte az Eszterházy püspök által alapított egri, 1793-ban, míg Batthyá­ny Ignác 1794-ben Gyulafehérváron nyitotta meg a püspökség bibliotékáját. A gyulafehérvári könyvtár esetében meg kell jegyezni, hogy az alapítás évének a szakirodalom azért ezt az évet fogadja el, mert a püspök egyéb gyűjteményekkel együtt ekkor telepítette könyvtárát a volt trinitárius templom épületébe. De már 1786-ban 18 200 kötetes könyvtára volt. 9 A pécsi, az egri és a gyulafehérvári könyvtárakról egyaránt elmondható, hogy olyan épületekben kaptak helyet, ame­lyek csillagvizsgálóval is rendelkeztek. 1 0 Az egri egyedinek számít viszont abban a tekintetben, hogy nem társultak hozzá egyéb gyűjtemények (például numiz­matikai gyűjtemény, képtár, stb., csak jóval később, mintegy 60 év múlva). Patachich érsek könyvtára kezdetben, míg a gyulafehérvári gyűjtemény általá­nosságban bibliofil könyvtárnak tekinthető, vagyis a gyűjtés szempontjából az el­sődleges szerepet a könyv szépsége vagy ritkasága jelentette." A pécsi, az egri, a 9 POLÓNYINÉ KISS Adrien 2007. 13-14. 1 0 SZARVASI Margit 1939. 25. 1 1 POLÓNYINÉ KISS Adrien 2007. 33-34. 193

Next

/
Oldalképek
Tartalom