Veres Gábor szerk.: Agria 46. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2010)

Szécsényi Orsolya - Földi Viktória: KuL-Túra Élmény Egerben

A vizsgált 26 oktatási intézmény közül két csoport nem volt maximálisan megelégedve a KUL-Túra Élmény porgrammal. A hiányosságokat a közvetlen kapcsolattartásban, annak rugalmasságában találták. A kapcsolattartói - sok eset­ben nem túl hálás - feladatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta fel. Maximálisan, a lehetőségekhez mérten alkalmazkodott mindkét intézmény igé­nyeihez, keresve a felek számára alkalmas időpontot. A zökkenőmentes lebonyo­lítás érdekében a pályázó iskola és a közgyűjteményi intézmények között szemé­lyes kapcsolattartás nem alakulhatott ki. A program sikerességét igazoló pedagógusok véleményei a következők: „Na­gyon jó volt, mert iskolánkban elég sok a hátrányos helyzetű tanuló és sokan ju­tottak el közülük kirándulásokra. Köszönet érte a múzeumnak, múzeumpedagógu­soknak és az OKM-nek. " „A legnagyobb kár az, hogy ez - sajnos - megszűnt. Az iskolánknak - a szülői teherbíró képessége szinte nulla - kizárólag ilyen, pályáza­ti formában van lehetősége hasonló élmények begyűjtésére. " A KUL-Túra Élmény program eredményei Egerben A KUL-Túra Élmény pályázathoz kapcsolódva a Dobó István Vármúzeum sikeres diák programokat alakított ki. A Dobó István Vármúzeum éves látogatói létszámá­nak több mint fele diák. Az öt hónap alatt 2920 gyermek látogatott el hozzánk és ismerhette meg az egri várat. A nyolc különböző múzeumi óra tananyaghoz és életkori sajátosságokhoz igazodott. A statisztikák alapján elmondható, hogy a di­ákok többsége több alkalommal keresi fel történelmünk egyik fontos helyszínét. A pedagógusok körében lefolytatott elégedettségi vizsgálatok munkánk sikeres foly­tatásához elengedhetetlenek. Bízunk benne, hogy a pályázati lehetőségek segítsé­gével és élményteli diákprogramjainkkal ez a tendencia továbbörökíthető lesz. A KUL-Túra Élmény program keretén belül készült el a „Vitézek ékes osko­lája" - a Dobó István Vármúzeum Múzeumpedagógiai programkínálata gyermek­csoportoknak füzetünk. Az állandó kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások rövid ismertetése olvasható benne, melynek szerves részét képezik a Reneszánsz Túrák és a KUL-Túra Élmény sikeres órái. Az érdeklődő diákokat továbbra is várják mú­zeumpedagógiai óráink. 455

Next

/
Oldalképek
Tartalom