Agria 41. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2005)

Császi Irén: „Honvédhalmi Boldogasszony”. A tófalui szentkút szerepe a népi vallásosságban

Császi Irén „HONVÉDHALMI BOLDOGASSZONY" A tófalui szentkút szerepe a népi vallásosságban A hazai búcsús hagyományból kiemelkedik Boldogasszony, Mária tisztelete. Máriát idézik a búcsújáróhelyek keletkezéséről szóló legendák, a népénekek, cso­dák és Máriát ábrázolják a kegyhelyek képei, szobrai. Heves megyében Tófalu és Kerecsend között népi kezdeményezésre jött létre honvédhalmi Boldogasszony kegyhelye, a honvédhalmi vagy tófalui szentkút. írásos említése 1887-ből szárma­zik, mikor Varga Lajos jászárokszállási énekes ember a nép száján élő emlékeket lejegyezte. 1 Újabb említése 1948-ban keletkezett kéziratos népénekben olvasható Honvédhalmi Boldogaszony címmel, melyben „Szűz Anya legszentebb kútjaként" ismerjük fel. Virágzó időszaka 1948 és 1975 között volt, abban az időszakban mi­kor az elmúlt rendszer vallásellenessége erősödött. A tófalui szentkút létrejöttében a környékbeli német nemzetiségnek, hosszú ideig tartó megmaradásában a magyar történelmi eseményeknek is nagy szerepe lehetett. A korabeli Mária tiszteletnek egyik fontos összetevője volt az elnéptele­nedett területekre telepített német eredetű katolikus lakosság vallásossága. Aldebrő, Feldebrő, Kápolna 1772. évi benépesítésekor a püspökség nagyobb szá­mú német csoportot telepített Elzászból, Bajorországból, Nassauból. Szintén eb­ből az időszakból a 18. század közepéről ered Egerszalók búcsújáró helye a Fáj­dalmas Szűzanya tiszteletére, amely az egri káptalan által betelepített német job­bágy lakosság körében bontakozott ki. A tófalui Mária tisztelet indítói lehettek a környékre telepített német eredetű katolikusok. Már Varga Lajos 1887-ben a szentkút eredetére a XVIII. század végét jelöli meg „Majdnem száz évvel ezelőtt bizonyos jámborságáról ismert egyén... egy kisded halom tetején Fájdalmas Szűz Mária élő alakját vélte meglátni, " A szórvány németség viszonylag gyorsan ma­gyarrá vált, s ez által magyar jelleget öltött a búcsújárás is. 2 1 VARGA Lajos 1887. 2 BÁLINT Sándor-BARNA Gábor 1994. 116. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2005. 335

Next

/
Oldalképek
Tartalom