Agria 34. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1998)

Balassa Iván: A borona és a boronálás

NAGY Gyula 1963. Hagyományos földművelés a Vásárhelyi-pusztán. NK. 7. Bp. 1965. Földművelés. In: Orosháza története és néprajza. Szerk.: Nagy Gyula. Orosháza. 1973. Hagyományos földművelés Vésztőn. In: Vésztő története. Szerk.: Szabó Ferenc. Vésztő. NAGYVÁTI János 1791. A szorgalmatos mezei gazda 1-2. Pest. NAGYVÁTHY János 1821. A magyar practicus termesztő. Pest. PAIS Sándor 1964. A becsvölgyi gazdálkodás. NK. 9. Bp. PAJKOSS Károly 1855. Gazdasági beszélgetések (Aboronáról) VU. PALÁDI-KOVÁCS Attila 1979. A magyar parasztság rétgazdálkodása. Bp. PENYIGEY Dénes 1980. Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első felében. Agrár­történeti Tanulmányok 7. Szerk.: Gunst Péter, Hoffmann Tamás. Bp. PETHE Ferenc 1805. Pallérozott mezei gazdaság... I. Sopron. PETRÁN, Josef 1958. Zemedelské naradi poddanych v cehách 16-17. st. Praha. PLINIUS, C. J. 1829. História Naturalis Libri XXXVII. Paris. PÓCS Éva 1974. Az alávetés. Adatok a vetéstechnikák fejlődéséhez Szolnok megyéből. Ethn. 85. PODWINSKA, Zofía 1962. Technika uprawy roli w Polsce Sredniowecznej. Wroclaw-Warszawa­Krakow. PRISZTER Szaniszló 1. CSAPODY Vera. RAJNIS József 1814. Magyar Vergilius. Maró Vergilius Publicusnak Georgiconja. Pest. SPERBER, Hans 1912. Deutsche Harfe und seine Verwandte. Wörter und Sachen 3:69. Heidelberg. STEENSBERG, Axel 1993. Fire-Clearance husbandery. Traditional Techniques Throughout the World. Herning. SZABÓ Antal 1932. Vergilius Georgica. Székelyudvarhely. SZENDREY Zsigmond - Szendrey Ákos 1939. Részletek a készülő Magyar Babonaszótárból. NE. 31. SZILÁGYI Sámuel 1774. Az ausztriai paraszt ifjúságot... mezei gazdaságra oktató kézi könyvetske... Pozsony. TAKÁCS Lajos 1965. A tövisborona készítése és használata Várongon. NÉ. 47. 1976. Egy irtásfalu földművelése. Bp. 258

Next

/
Oldalképek
Tartalom