Agria 34. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1998)

Kalicz Nándor: A kora bronzkori Makó kultúra két települése Heves megyében

BANDI, Gábor 1981. Über die Entstehung der frühbronzezeitlichen Zivilisation. In: Frühbronzezeit... 21-27. BONA, István 1963. The cemeteries of the Nagyrév culture. Alba Regia 2-3. Székesfehérvár, 11-31. CSÁNYI Marietta 1996. Újabb adat kelet-magyarországi kora bronzkorunkhoz - New data to the Early Bronze Age of East Hungary. Tisicum 9. Szolnok, 45-75. ECSEDY, István 1978. Die Siedlung der Somogy vár­Vinkovci Kultur und einige Fragen der Frühbronzezeit in Südpannonien. JPMÉ 23. 97-136. 1981. Angaben zur Frage der Somogyvár-Vinkovci-Kultur. In: Frühbronzezeit... 67-77. FIGLER, András 1994. Die Fragen der Frühbronzezeit in Nordwest-Transdanubien. Zalai Múzeum 5. Zala­egerszeg, 21-38. 1996. Adatok Győr környékének bronzkorához - Angaben zur Bronzezeit in der Umgebung von Győr. Acta Musei Papensis 6. Pápa, 7-31. GOGÂLTAN, Florin 1998. Bronzkori temetőrészlet. In. Vaday A. (szerk.): Kompolt-Kistér 14. lelőhely (Újkőkori telep és sírok, bronzkori temetőrészlet, szarmata és avar telep). Kézirat a Heves megyei Régészeti Közlemények című kötet számára. KALICZ Nándor 1957. Korabronzkori hamvasztásos temetkezések Alsónémedi község határában. ArchÉrt 84. 125-132. 1958. Die frühbronzezeitlichen Brandbestattungen in der Umgebung der Gemeinde Alsóné­medi. ActaArchHung 9. 195-209. 1967. A korabronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában - Eine Siedlung der früh­bronzezeitlichen Nyírség-Gruppé bei Nyírpazony. ArchÉrt 94. 167, 3-19. 1968. Die Frühbronzezeit in Nordostungarn. Archaeologica Hungarica 45. 1976. Tarnabod, Berekalja (Komitat Heves, Kreis Heves). Frühbronzezeitliche und sarmaten­zeitliche Siedlung. MittArchlnst 6. Budapest, 152-153. 1981. Neue Aspekte über die Chronologie der Nyírség-Gruppé. SlovArch 29. 67-74. 1984. Die Makó-Kultur; Die Nyírség-Kultur. In: Kulturen der Frühbronzezeit des Karpaten­beckens und Nordbalkans. (Szerk.: Tasié, N.) Beograd, 93-108; 109-123. KALICZ-SCHREIBER, Rózsa 1975. Einige Probleme der Frühbronzezeit in Budapest und Transdanubien. ActaArchHung 27. 287-296. 1989. Die älteste Bronzezeit in Nordwestungarn und ihre Beziehungen. Praehistorica 15. Praha, 249-259. 1991. A Somogy vár­Vinkovci kultúra dél-északi irányú közvetítő szerepe a korabronzkorban - Die Vermittlungsrolle in Süd-Nord Richtung der Somogyvár-Vinkovci-Kultur in der frühen Bronzezeit. Budapest Régiségei 28. Budapest, 9-43. 1994. Siedlungsfunde und ein Brandgrab der frühbronzezeitlichen Makó-Kultur. Zalai Múzeum 5. Zalaegerszeg, 39-59. 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom