Agria 21. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1985)

Fodor László: Előzetes jelentés a markazi pusztatemplom feltárásáról

Fodor László ELŐZETES JELENTÉS A MARKAZI PUSZTATEMPLOM FELTÁRÁSÁRÓL 1981. októberében Hacsavecz Béla a visontai Reménység Mgtsz elnöke értesítése alapján utaztunk Markazra. ő hívta fel a figyelmünket a falu alatti pusztatemplom rom­jaira. 1 A pusztatemplom a visontai Gagarin Hőerőmű víztározó tavának északi végében fekszik, benn a vízmederben. A tavat a hatvanas években építették az erőmű számára. A romok környékén csak kisebb, talajkiegyenlítő földmunkát végeztek. Nem véletlen, hogy területe beleesik a víztározó medrébe, ugyanis a templomrom a környék egyik legmélyebb pontján fekszik. Az idősebb falubeliek elmondása szerint régente gyakran borította talajvíz, s hosszú időn át kaszálónak használták. Az elárasztás után a hullámmoz­gás lemosta a falmaradványokról a törmeléket, s a vízállás változásával néha-néha kilát­szottak a romok a tó vízfelületéből. Ottjártunkkor az aszályosság miatt iszapra leapadt tófenékben a maradványok szabadon látszottak. Térdig sárban tudtuk megközelíteni a területet, s így némi pontatlan felmérést is végeztünk a látható falmaradványok kontúrjai alapján, élve azzal a gyanúval, hogy az újra megemelkedő vízszint miatt több évig ismét megközelíthetetlen lesz. Az aszályosság miatt 1983 őszére a tó vize mintegy hatvan százalékára zsugorodott össze. Ezáltal a pusztatemplom környezete szárazra került, sőt a növényzet a romokat már kezdte benőni. Megragadva ezt a talán sokáig vissza nem térő alkalmat, a munkaerő­hiány és a kemény hideg ellenére még 1983 november közepén a területen kisebb tájé­kozódó kutatást végeztünk. 2 Markaz falu történetére vonatkozó korai okleveles adat igen kevés. Az első törté­neti adat egyben a faluban templom létezését is bizonyítja: az 1332—37-es pápai tized­jegyzék említi először, mely szerint a falunak plébániája volt, s Miklós nevű papja 3 garas tizedet fizetett, („item Nicolaus de Márkáz iuratus solvit III. grossos") 3 A falu már korábban az Aba nemzetségből származó Kompolti család birtokaihoz tartozhatott. István ifjabb király 1263-as adományaként II. Kompolt comes a közeli Domoszlót kapta hűséges szolgálataiért. 4 1348-ban II. Kompolt leszármazottai osztoztak meg a nagykiterjedésű birtokokon, s Markaz falu János osztálya lett. Abból, hogy János 1. Ezúton szeretném megköszönni Hacsavecz Bélának, a visontai Reménység Mgtsz elnökének önzetlen segítségét, amellyel munkánkat támogatta. Egyben itt köszönném meg a markazi Községi Tanács és helyi Népfront segítségét és a társadalmi munka szervezését. 2. A nehéz munkaerőbiztosítás gondjaiban nagy segítséget jelentett az egri Tanárképző Főiskola Történelem Tanszéke, az évek óta tartó múzeumi együttműködés jegyében, amelyet ezúton köszö­nök meg. Ugyanúgy köszönöm történész kollégámnak Szabó Jolánnak, Petró Csabának a Bükki Nemzeti Park munkatársának, valamint Kormos Attila középiskolai tanulónak a segítségét, akik szabad idejükben vállaltak fizikai munkát az ásatáson. 3. Monumenta Vaticana I. 316. Vö. még: Uo. 325, 342. 4. Árpádkori tf Okmánytár VIII./69. 93

Next

/
Oldalképek
Tartalom