Veres Gábor - Berecz Mátyás (szerk.): Hagyomás és megújulás - Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében - Studia Agriensia 27. (Eger, 2008)

R. VÁRKONYI ÁGNES: Végvár és mentalitás a végvártörténeti műhely negyedszázados története tükrében

A mentalitás Valamely történeti korszak vagy társadalom mentalitását érzékeltető nehéz­ségeket különösen a múzeumok egyre gazdagabb installációi jelzik. 1683-ban a török ostrom lőporfüstjében fuldokló császárváros felmentésének három­századik évfordulója alkalmával rendezett nagyszabású kiállításon felépítet­ték az eredeti ostromtábort. Helyén volt minden: a nagyvezíri sátor, a fel- szerszámozott lovak, az eredeti páncélok, a harci jelvények és a zászlók, az ágyúk, puskák, pisztolyok, a drágaköves kardhüvelyek, a bábúkon a hibátla­nul korhű kosztümök és hitelesen szólt a müezzin éneke is. De vajon meg­értették mindebből a látogatók a Kara Musztafa nagyvezírt Bécs alá hajtó in­dulatot? Mit foghattak fel vajon a világ minden részéről odasereglett látoga­tók a patkányhúsra szorulva is kitartó védők lelkületéből? Mennyit értettek meg a városparancsnok, Starhemberg Rüdiger generális makacs reményéből miután hiába röppentgette fel utolsó segélykérő rakétáit? Hogyan gondolko­zott a felmentő sereg hadvezetése és miért vitték vásárra bőrüket a zsoldo­sok? Mi volt az eltérő és mi volt a közös például a Szulejmán ostromolta Szi­getvár magyar és horvát vitézei és Bécs védői gondolkozásában? Hasonló kérdésekkel járhatjuk a hollandiai Nardent, ahol az egykori vár szabadtéri múzeum lett. Érintetlen tökéletességben állnak a füles bástyák, s a várat övező kettős vízvédelmi rendszert az eredetinek megfelelő zsilipek működtetik. A megőrzött színteret pedig a legmodernebb technika felhasz­nálásával kívánták a vár gondozói élettel megtölteni. Ha a látogató az egyik bástya zárt lőállásához közeledik, a tüzérbábok mozgásba jönnek az ágyú körül, vezényszavak hangzanak, teletömik a fekete csövet, hosszú rézrúd­dal döröckölnek, lobban a kanóc, bömböl az ágyú, és megmozdul a föld. Minden olyan, mint az eredeti, a lövés, a fojtogató füst, és maró a lőpor­szag. De vajon a bábúkat mozgásba hozó tökéletes technika visszaad vala­mit az érző, gondolkodó emberekből? S ha esetleg az egri várba látogatnak a nardeniek, felfognak valami gondolkozásbeli hasonlatosságot elődeik és Dobó ágyúmesterei között? Általában a kiállítások ötletes, interaktív néven ismert megoldásai visszaadnak valamit mindabból, amit a korabeliek men­talitásának nevezünk? Mint minden történeti kategória, a mentalitás is összetett és különösen változatos tartalmat hordozó fogalom. Magában foglalja az egyén és a társa­dalmi együttes gondolkozásmódját, tudatvilágát, a korszak értékrendjét, s az utókornak az adott múlt értelmezésében visszavetített képzeteit. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom