Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok (Gyöngyös, 1997)

Horváth László: A gyöngyösi zsidóság története a XX. században a vészkorszakig

koncentrációs táborba végezték ki őket. 86 Március 31-én kelt rendelet azután Gyöngyösön is kötelezővé tette a zsidók számára ,,a kanárisárga hatágú csillag" viselését, mely rendelet a kikeresztelkedettekre is vonatkozott. 87 Majd Gyöngyösön is, országos előírás szerint, előbb a telefonokat szedték össze, aztán a rádiót, a közúti gépjárműveket ,,írták össze". Áprilisban már nem utazhattak személyautón, motorkerékpáron, taxin, közforgalmú vagy korlátozott forgalmú vasúton, hajón vagy társasgépkocsin. 88 Más téren is némi fennakadást eredményezett a „zsidótlanítás", Gyöngyösön öt városi tisztviselőt mentettek föl a szolgálat alól származása miatt. 89 Április közepén a kormány ismét nagyhatású gazdasági intézkedéseket léptetett életbe. Április 16-tól elrendelték a zsidók vagyonának bejelentését, zár alá vételét. A levéltárban napjainkig fönnmaradtak a gyöngyösi zsidó vagyon bejelentések az említett 1600/1944. M.E. rendelet alapján. Ez a forrás a szerző fontos kisegítő anyaga lett az áldozatok névsorának összeállításában. 90 Lezárták a zsidó széfeket, zárlatot rendeltek a folyószám­lákra, bankbetétekre. Április 21-én a kereskedelmi miniszter bezáratta a zsidó keres­kedéseket, mely rendelet Gyöngyösön is a háborús ellátás viszonyai között súlyos követ­kezményekkel járt. Április 22-ig ugyanis 93 zsidó tulajdonú üzletet záratott be a gyöngyösi rendőrkapitány a rendelet alapján, mely üzleteknek a kulcsait is elkobozták. 91 A német hatóságok elrendelték a zsidó hitközségek összeírását is áprilisban, melynek végre­hajtásáért az ún. Zsidó Tanács volt a felelős. Ez az összeírás elsősorban nem a személyek összeírását jelentette, hanem a hitközségekét, s célja a hitközségek ingatlanainak, értékeinek számbavétele lehetett. Ezen fölmérés alapján a Gyöngyösi Izraelita Orthodox Hitközségnek közvetlenül a deportálások előtt 466 tagja volt (adózó 116). A hitközség elnöke Jakabovits Nándor, anyakönyvezető rabbi Jungreisz Jenő, rabbi Neufeld Jenő volt, az alkalmazottak száma 8 fő. Saját iskolája, temploma, fürdője, egyesületi épülete volt, és csatolták a hitközség zárszámadását, költségvetését is. 92 A Status quo Hitközségnek 1356 fő ekkor a taglétszáma, ebből adót fizet 389 fő. A Hitközség elnöke Dr. Vajda Ármin, anyakönyvezető rabbi Feigl L. H. főrabbi, rabbi Dr. Jakab Jenő, alkalmazottak száma 10 fő. A hitközség többek között szeretetházat, aggok házát, népkonyhát is fenntart. Nem elhanyagolható szociális és felekezeti munkát végzett 4 egyesület (Szent Egylet, Bikur Cholim Egylet, Izr. Betegsegélyező Nőegylet, Izr, Jótékony Nőegylet), valamint jelentős tőkével működött 3 alapítvány (Spitzer Anna Szeretetház, Bernáth Ignác, Ungerleider család alapítványok). 93 Április 26-án jelent meg a gettózásról szóló rendelet, mely Gyöngyös városban 1824 személyt érintett, a gyöngyösi-járás területén pedig további 174 főt. (A megyében összesen 86 MM. TA. 771.83. Protyovin Ármin visszaemlékezése 87 Magyar Rendeletek Tára 1240/1944. M.E. sz. "A zsidók megkülönböztető jelzése tárgyában" Igen bátor kiállást jelentett a rendelettel szemben, hogy Dr. Wiltner Sándor, a gyöngyösi közkórház igazgató főorvosa egyszerűen megtiltotta az ott dolgozóknak a sárga csillag viselését. A gyöngyösi kórházban több izraelitát is bújtattak egészen a szovjet csapatok bejöveteléig, a kórház vezetésének nem kis kockázatára. A szerző gyűjtése: Dr. Wiltner Willibald visszaemlékezése 1993. 88 GONDA László 1992. 222. 89 Alispáni Jelentés-1944. 14. 90 HML. VI-102/b./55-59. Gyöngyösi zsidó vagyonleltárak 91 HML. VI-1/9. 1154/1944. A gyöngyösi rendőrkapitányság iratai. Közli: SZANISZLÓ Ferenc - SZECSKÓ Károly 1995. 24. 92 SCHWEITZER József 1994. 244. 93 SCHWEITZER József 1994. 245. Az összeírás a hitküzségeknek a deportálás előtti pillanatát ragadta meg. Jól mutatja a németek munkamódszerét, hogy magukkal a zsidókkal végeztetik el az ilyen "összeírási, nyilvántartási" munkákat, kímélve ezzel az igencsak korlátolt létszámú saját munkaerejüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom