Gilicze János: A földeáki Návay család története (Régi magyar családok 5. Debrecen, 2006)

Návayak a 18. század elején

nél 5 voltak bizonyos őket érintő iratok. Ugyanakkor a másik nővért, Borbáláty, szintén néhaiként említették. Návay Julianna levelében gyámját felmentette minden számadási kötelezettség alól, egyúttal kijelentette, hogy rajta a jövő­ben semmit nem fog keresni. Ugyan­ezen a napon Julianna tett még egy hi­vatalos nyilatkozatot. Ebből kiderül, hogy néhány nappal korábban nemes Bicskey István eljegyezte, és már a házasságkötésre készültek. Ebből az alkalomból Návay György? átadta a néhai nővérei után őt illető iratokat, és leltár szerint átadta (49 tételben) azokat az ingóságokat, amik utánuk maradtak, így ruhákat, szöveteket, ágyneműket, háztartási eszközöket stb. 53 Návay Józsefm ugyan nem elsőszü- 3. kép Návay címei változat lött, de mégis mint egyedüli fiúgyermek elsőként szerepelt a végrendeletben ezerszáz forintos örökrészével. Testvéreire, Juliannára és Máriára hétszáz-hétszáz forintot testált anyjuk. Návay Borbála y hatszáz, míg Magdolna* négyszáz forintot kapott. 54 Az árvák birtokába adtak még nyolc öreg tehenet, egy bikát, egy üszőt, hat borjút, tizenhat szarvasmarhát, száztíz birkát és hat ezüstkanalat. 15 A hagyatékhoz tartozott a korponai ház, egy bizonyos „filtzpergipuszta", valamint egy másik pusztarész a „Kerék"hegy alatt és annak a végében elterülő szilváskert. A testamentumból kiderül, hogy a bozoki hegy mellett „hat ekés" szántófölddel bírtak a szülők, amit már egy ideje nem használtak, mert azt korábban negyven forintért zálogba adták. Közvetlenül a hegy tövében még magukénak tudhattak egy „kis rétecskét" 56 53 Nlt. sz.n. A Návay Ákos által 1880-ban összeállított családfán szerepel. Pk. I. 135­140.pp. 54 Nlt. 5.SZ. Borsos Erzsébet testamentuma 55 Nlt. szám és év nélkül. 56 CSML.Ml.Nl. szám néküli feljegyzés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom