Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család története (Régi magyar családok 3. Debrecen, 2005)

A Dunántúlon maradt Jósák

lánya), valamint férje, Lipcsey Gábor rokonságát állította össze. A felso­rolás szerint a rokonságukba a következő famíliák számítódtak: Szemére, Kerekes, Kisgyörgy, Rácz, Veres, Vilyi, Kérésy, Szunyogh, Ormos, Tolvay, Ramocsaházy, Bozóky, Jósa (németszogyeni és bánházi - a szerzők), Kölcsey, Szeghalmy, Tornay, Várady, Pápai Páriz, Nádudvari, Pozsgay, Muzsnay, Nánássy, Lipcsey, Morgay, Jakabházy, Talata, Meleg, Gyulay, Deősey, Jedy, Pálffy, Keczely, Gabos, Bagyi és Komáromi; kisebb-na­gyobb túlzással szinte fél Magyarország! 173 A leányági leszármazás okán az örökösödés nem elhanyagolható tehát egy család történetében. Nézzük meg például, hogy az eredetileg Heves megyei birtokos családból származó Sághyak a Jósa örökségből mennyi részt kaptak Szabolcs megyében. Sághy Mihály Jósa Krisztina 66 férjeként 9 örökös és 4 szabad menetelü jobbágyot kapott leánynegyedben, ehhez 81 1/8 hold szántó és 29 6/8 embervágó rét is tartozott. Ne felejtsük azonban el azt, hogy ez csak a szabolcsi birtokokra vonatkozott, de ott voltak még a hevesi, nógrádi és kishonti birtokok is, amelyekből szintén részesedett! Sághy Mihály birtokai 1772-ben Szabolcs megyében jobbágy belső telek / pozsonyi mérő szántó / hold kaszáló rét / ember telek kieiíészités / hold Agtelek 4ö 1 16 6 Berencs 1 sz 1 7 6/8 3 Bezdéd 2 ö 2 11 3/8 3 7/8 Eszeny 1 sz 1 7 2 4/8 Demecser 3 ö 1 sz 2 6/8 35 1 2 6 8 Kemecse 1 sz 4/8 7 2 4/8 összesen 9 ö4 sz 8 2/8 81 1/8 29 6/8 7/8 Úgy tűnik, hogy a nemesi mentalitás, amely egyfelől arra ösztönözte a leányág örököseit, hogy a birtokokat kutassák fel és szerezzék vissza, szin­te az egész família nemtörődömségének „áldozata" lett. Hiába hangzottak el magasztos szavak, mintaz egyenlőség, és a Família közös Jószágában egyenlő rész vétel tartsa fennt az atyafiak egyezségét''; vagy mind az há­rom Agon lévő Atyafiakat, hogy mind az atyafiság, mind az egy Törsöktől származott verség azt kívánván, hogy az ős eleinkről reánk szállott Jószá­gok általunk egyben tartassanak", Összességében azonban, csak szépen

Next

/
Oldalképek
Tartalom