Sőregi János: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1936 (1937)

Függelék - Zoltai Lajos: Vázlatok a debreceni régi polgár házatájáról. A lakóház

III. RÉSZ. FÜGGELÉK. Vázlatok a debreceni régi polgár házatájáról. A lakóház. írta : dr. Zoltai Lajos nyug. múzeumigazgató. ELŐSZÓ. Többed magával íróasztalom fiókjában húzza meg magát „Vázlatok a debreceni régi polgár házatájárőV' című dolgozatom. Cívis elődeink amiképen hajdan építkeztek és amilyenné otthonuk a XVI. századtól fogva a XVIII. sz. végéig kialakult, erről próbáltam lehetőleg hű ábrázolást adni ez írásomban. Báró Radvánszky Béla „Magyar családélet és háztartás", Demkó Kálmán „A felsőmagyarországi városok élete" című és mások hasonló tárgyú könyvein felbuzdulva, érdemesnek, illőnek tartottam, hogy a fejedelmi, főúri és a német eredetű városi polgár-családok után a kiválóan magyar Debrecen polgárságának egyéni, magánélete színhelyére, otthonára, ennek berendezésére vonatkozó levéltári adatok is felkutattassanak és egybefoglaltassanak. így keletkezett ez a szerény, amazok­kal versenyezni éppen nem akaró munka, a XVI—XVIII. századbeli jegyzőkönyveinken kívül, a még csaknem teljesen kiaknázatlan hagyatéki leltárak, osztályos egyességek és más rokontárgyú írások felhasználásával. E munka egy részét dr. Sőregi János múzeumigazgató t. barátom előzékenységéből a Déri Múzeum 1936. Évkönyvének Függelékében most közre­adhatom. Köszönet érte ! A kiadatlanul maradt, itt-ott még be sem fejezett részek a polgári lakóház építésmódjának, a pol­gári telek beépítésének, a régebbi építkezési szabályoknak, a házárak alakulásának, továbbá a konyhának, kamarának, mű­helynek, pincének, istállónak, ezek felszerelésének és különö­sebben a férfi és női viseletnek ismertetését tartalmazzák. 7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom