Székesfehérvári Szemle 9. évf. (1939)

SZÉKESFEHÉRVÁRI EM LE DOLGOZATOK SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS FEJÉR MEGYE ÉLETÉBŐL. MAROSI ÁRKOLD EMLÉKÉNEK. Dorműth Árpád : Marosi Arnold és irodalmi munkásságának bibliográfiája. f Marosi Arnold : Fejér megye népe és vallási viszonyai a római uralom idején. KISEBB KÖZLEMÉNYEK: f Marosi Arnold : Dunapentele népvándorlás­kori leletei a székesfehérvári múzeumban. — Hol verték Szent István pénzeit? — Kálmán király sírmellékletei. FELJEGYZÉSEK: f Marosi Arnold t Őskori telepnyomok Vér­tesacsán.— Bronzkori űrmértékek múzeumunk­ban. Hallstadti lelet Inotáról. — Múzeumunk Aeneas kőemlékei. — Az adonyi Bachus-jele­netes bronz dombormű. — Fejér megye romai mécsesei. — Római éremlelet Kecelről. — Adatok a szabadbattyani népvándorláskori fibulákhoz. — Fejérmegyei őskeresztény em­lékek. — Honfoglaláskori temető Nagykará­csony-szőllőhegyen. — A both-pusztai érem­lelet lelőhelye. — Polgárdi középkori régiségei­ről. — II. Lajos emlékérmei a múzeumban.— Éremlelet a Csapó utcában. — Régi játék­kártyák. — Fejérmegyei leletek. HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK: Meghalt Marosi Arnold. — A részvét meg­nyilatkozása. — A temetés. — Emlékgyűlés. — Dormúth Árpád a múzeum megbízott igaz­gatója. — Választmányi ülés. — Közgyűlés. A Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeumegyesület kiadványa. Székesfehérvár, 1939. I. — Ára 1*— pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom