Székesfehérvári Szemle 9. évf. (1939)

SZÉKESFE HÉRVÁRI SZEMLE. •нвшнипннннавовн Szerkesztette : DORMÚTH ÁRPÁD mb. múzeum igazgató. Kiadásértfelelős: Dr. KÉPES JÁNOS ügyvezető-alelnök. Bognár utca 3. A Székesfehérvári Szemle, mint a Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeum évkönyvének kiadásához a Múzeumegyesület vidéki tagjai közül adományaikkal hozzájárultak : Dr. Deáky Honór (Pécs), Esterházy Mary grófnő (Csákvár), Hajós József (Martonvásár), Huszár Dezső (Sárbogárd) 4 P. Jurcsek Béla (Budapest) 5 P. Dr. Kapossy Endre (Szentgotthárd), Légár Hugó (Szentgotthárd), gróf Merán Jánosné, gróf Merán Fülöp (Csákberény), Nedeczky Griebsch Viktor (Szolgaegyháza) 3 P. Szeidel János (Bpest), Szávits Miklós (Dunapentele), Veiland József (Csákvár), Zichy Livia Clara grófnő (Adony) 2—2 P. Egyetemi könyvtár (Debrecen) 4 P. Fővárosi Nyilvános Könyvtar (Budapest) 2 P-vel. Helybeli tagjaink közül : Dr. Képes János 10 P. Dr. Kaltenecker Viktor, Csikós Andor, Kelemen Árpád, Deák Pál, Gróhmann Lajos, Dr. Szüts Gedeon, Kereskedelmi Csarnok, Dr. Csitáry G. Emil, Dr. Ecsedy József, Dr. Balassa Brúnó, Kari Ernő 5—5 P. Miller József, Héjj Testvérek, Szigethy B. Ödön, Knazovitzky Béla, Dr. Mészöly József, Streit Ferenc, Dr. Németh László, Dr. Neuhauser Imre, Felmayer István ut., Polczer Gyula, Dr. Tarján Pál 3—3 P. Dr. Halász Géza, özv. Molnár Jenőné, Illés Károly, Farkas László, Horváthné és Rónainé, Dieballa Mária, Schwarzbach Flóra, Dr. Eisenbarth Ferenc, Rauscher Béla, Dr. Goschi Péter, Márton Jakab, vitéz Bokor András, Manger Emil, özv. Mayerhofer J-né, Dr. Pattantyús A. János, Rudbányai Imre, Lachmann Rezső, Bilkei Ferenc, Máté Ferenc, Dr. Keller Károly, Gelb Adolf, Dr. Kovács Géza, Dr. Korniss Elemér, Halbich Győző, Mészáros István, Csúcs István, Dr. Kende Béla, Dr. Kovács Kálmán, Dr. Markwarth Rezső, Dr. Kovács Lajos, Dr. Hirschler Pál, Dr. Koronczai József, Dr. Hübner András, Schmidl Ferenc, Dr. Miklós Géza. Almássy János, Dr. Berzsenyi Zoltán, Námesy Medárd, Dr. Polgár Iván, Marschall Rafael, Grész Leó, Dr. Révész Amadé, vitéz Angyalffy Nándor, Dr. Kövess Emil, Lanzerits Sándor, Dr. Vanek Géza, Csaplpvits József, Dr. Kisteleki Károly, Lengyel Ödön, vitéz Tóth Béla, Melcer Ödön, Dr. Farkas Sándor, Dr. Juhász Viktor, Dr. Incze Nándor, Nagy Lajos, SchnetzerGyörgy, Radetzky Dezső, Kisteleki István, Zimándi Benő, Pálos Rezső, Dr. Pfeiffer István, Dr. Csiky Ödön, Irányi Kamill, Akóts János, Akóts Gyula, Vadász József, Györgyi János, Cséplő Pál, Lublóy Mátyás, özv. Say Rudolfné, Dr. Barth Rezső, Dr. Takáts Sándor, Erdélyi Gyula, Jancsó Sándor, Dr. Potyondy Imre, Scheirich Antal, Kunos Gyula, Dr. Falvay Jenő, Friebeisz Árpád, Dr. Say Móriczné, Dr. Láng Rezső 2—2 P-vel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom