Bárkányi Ildikó - Fodor Ferenc (szerk.): Határjáró : Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére (Szeged, 2005)

TÖRTÉNETTUDOMÁNY, TUDOMÁNYTÖRTÉNET - Marjanucz László: Kis szegedi cégtörténet

Patzauer Miksa (Kölcsey u. 9) 1892-ben jelentette be, hogy Szegeden „likőr és rum gyár ipart" szándékozik űzni. A város híres üzemévé vált a cég. Alapítójának halála után egy ideig fia, Sándor vezette egyedül a firmát, majd 1903-ban átalakították közkereseti társasággá. Neve változatlanul „Patzauer Miksa" maradt, de tagjai özve­gye, May Matild, fia Sándor és May Ferenc lettek. Vállalkozásuk tartalma vegyes, mert végeztek elárusító ipart és gyáripart. Azaz árulták is a szeszes italokat meg gyár­tották is azokat. Hivatalos elnevezésük így szólt: „Szeszes ital, likőr és rumgyárosok és kereskedők". Közülük a firma képviseletére és jegyzésére özv. Patzauer Miksáné egyedül, míg Patzauer Sándor és May Ferenc együttesen voltak jogosultak. Az öz­vegy azonban 1904-ben tagsági és cégvezetői jogosultságát töröltette, mert kilépett a cégből. Az utódok, Patzauer Sándor és May Ferenc tovább fejlesztették családi vál­lalkozásukat. 1921-ből való iparigazolványuk szerint Szegeden szesz, pálinka, min­dennemű gyümölcspálinka, cognac, rum és mindennemű likőr nagybani elárusítására ipart űztek. Itt már nincs szó gyártásról, de a kereskedés is az iparűzés egy nemének számított. Egy másik iparigazolványt arról állítottak ki ugyancsak 1921-ben, hogy a Patzauer Miksa-cég „bor, sör gyümölcsbor és must nagybani elárusítási ipart" szán­dékozott vinni. Likőr és pálinkakereskedését kiterjesztette Hódmezővásárhelyre is, ahol a gr. Csáky Albin tér 10. sz. alatt rendezték be nagybani elárusító iparüzletüket. 1922-ben módosították a cégbejegyzést, a tulajdonosok kérték ugyanis a „borpárlat­gyár" pótlólagos beírását az iparengedélyre. Az üzletük tehát a „cognac" nevet helyet­tesítő magyar elnevezést vett föl, melynek ugyancsak volt fióktelepe Vásárhelyen. Gyártási és elárusító iparukat 1922-ben hatósági engedélyen alapuló „kocsmároltatás" egészítette ki. Kocsmáros iparűzésének keretében megengedték hideg ételek közvet­len árusítását a fogyasztók részére. A Pollatsek-családnak több tagja is különböző vállalkozásokba fogott. Bár Pollatsek Mór kézmű árú-üzlete nem volt túl jelentős, s két éves fennállása után 1878­ban már csődöt jelentett be. A csőd ítéletben minden ingó és ingatlan vagyonát zár alá vették. Hitelezői külön összejövetelen beszélték meg az igénykereseteket és rangso­rolták azokat. Ilyenkor a bukottnak végzésben tették kötelezővé, hogy vagyonát „hit alatt felfedezze", azaz föltárja. Beszédes a folyamodók névsora is: Prosznitz Mihály fiai cég, a Pick és Ficktenstern-testvérek, Czínner és Hock az első osztrák leszámítoló társaság, Pollák Jenő, Popper és Fiai, mind-mind Szeged polgárságának ismert tagjai. Ennél jelentősebb volt Pollatsek Ede tevékenysége. Működése összefüggött a szegedi tömegközlekedés megindulásával. Bátyai Jenő kutatásaiból tudjuk, hogy 1854-ben vetődött föl először a gondolat az Indóház és a városközpont közötti közel 2 km-es távon közlekedő járgányról. Elsőnek Molnár Antal nyergesmester állított fel bérkocsi-vállalkozást, majd az 1832-ben Pesten létesített omnibusz mintájára, 1857­ben itt is megindult a járat a Kukovetz és Habi cég vállalkozásában. Az 1879-es árvíz azonban elmosta az omnibuszt. Ezután Eduard Paget pályázatnyertesként létesített lóvasutat. A pályaépítést a rekonstrukciós építkezésekkel egy időben hajtották végre. 1884-ben Pollacsek Ede és érdektársai kaptak jogot az üzemeltetésre, három vonalon. Pollacsek Fülöp és Spitz Leonóra fia Hunfalván született, s eredetileg tisztviselő volt. Az érdekeltségébe tartozó járatok előírt közlekedési szabályok szerint közlekedtek, nem lehetett taxiként használni, azaz úton-útfélen leinteni felszállás, és leállítani le­szállás végett. Hamarosan hozzáláttak három gőzüzemű géppel az árufuvarozáshoz is. 67

Next

/
Oldalképek
Tartalom