Halmágyi Pál szerk.: Harcok a Dél-Alföldön és Budapesten 1944-1945-ben. Az 1956-os forradalom Makón. A XII. és XIII. Makói Emléknap és Találkozó 2005, 2006. A Makói Múzeum Füzetei 105. (Makó, 2007)

XII. Makói Honvéd Emléknap és Találkozó 2005 - Babucs Zoltán: A m. kir. „József Nádor” 1. honvéd harckocsiezred harcai a Dél-Alföldön 1944 szeptemberében

A Gombos-század felépítése: Századparancsnok Gombos Elemér százados 5 6 (kivonuló ­1945.1.2.) 1940 M. közepes Túrán szakaszparancsnok: (5 db kocsi) Temesy Endre hadnagy 5 7 (kivonuló ­1945.11.15. 5 6 Gombos Elemér, II. (Debrecen, 1915.IV.18., Madarász Alice) hivatásos páncélos százados (LA 1938.VIII.20., kerékpáros, páncélos 1942). Avatását követően a karcagi 6. kerékpáros zászlóaljnál szakaszparancsnok (1938.VIII.20.), majd a bajai 16. határvadász­zászlóalj kerékpáros századánál, szakasz-, később századparancsnok (1939.11.1.). A jászberényi l/II. harckocsi zászlóaljhoz 1943.1.l-jén került, ahol a 8. közepes harckocsi század parancsnokságát vette át, egyúttal sporttiszt. Önéletrajza szerint: „A második világháborúban 1944. jun-tól 1945. jan. 2-ig (sebesülésemig) mint az 1. hk. ezred 2. századának parancsnok [A forrásokban l/II. harckocsiszázadként említik] résztvettem egyhuzamban az Arad térségében, az Alföldön és Bp. előtérségében lefolyt hadmüveletekben. Egységem általában utóvéd és védelmi harcokban vett részt. Kiskunfélegyházán könnyebben megsebesültem és két ízben kaptam súlyos légnyomást, Kőbányánál pedig súlyos szem és kar sebesüléssel kórházba kerültem. Többet a harcokban nem vettem részt... 1945.febr. 13-án, mint akkor már járóképes sebesült Szovjet fogságba estem..." 1947.IX.30-án tért haza a hadifogságból. Legmagasabb rendfokozata: százados (1944.1.1.). Kitüntetései: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal (1945), Bronz Signum Laudis hadiszalagon a kardokkal (felterjesztve), I. osztályú Tüzkereszt 1 sebesülési pánttal, Felvidéki Emlékérem, Erdélyi Emlékérem, Délvidéki Emlékérem. Tanfolyamai: sí (Bercsény, 1940), időjelző tiszti (Bp., 1940), sporttiszti (Esztergom, 1942), páncélos átképző (Esztergom-tábor, 1942.VIII.3-XII.19.), alosztályparancsnoki és roham (Esztergom, 1943). HIM KI Gombos Elemér ti.ogy.; HL KJ Temesy (Gruber) Endre (Bp. 1923.VIII.3., Reichardt Ilona) hivatásos páncélos hadnagy (LA 1943.VIII.20., páncélos). Az l/II. harckocsi-zászlóalj 8. közepes harckocsiszázadánál szakaszparancsnokként szolgált avatása után. A Gombos-század közepes harckocsiszakaszának parancsnoka volt, szakaszával beosztották az l/III. harckocsi­zászlóaljhoz (1944.VII.28.). A magyarországi hadszíntéren vetették be (1944.IX.l-jétől), mint a 2. közepes harckocsiszázad szakaszparancsnokát (délvidéki határbiztosítás, Arad, Békéscsaba, Csongrád, Szeged, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Lajosmizse, Bp.). Szovjet hadifogságba a budapesti ostromgyürüből való kitörés után, 1945.11.15-én esett Tinnyén. A fogságból 1947.VII.4-én tért haza. Legmagasabb rendfokozata: hadnagy (1943.VIII.20.). Kitüntetései: „Magyar Érdemrend Lovag Keresztje hadiszalagon kardokkal. 1944.IX.13-15. aradi harcokért (1944.XII.10. -BZ) Kormányzói Dicsérő Elismerés Koronás Bronz Érdemérme hadiszalagon a kardokkal. 1944.X.2-7-ig (Kecskemét körüli harcokért) (1944.XII.25. -BZ). I.o. Tüzkereszt. (1944.X.28. -BZ)" Temesy hadnagy az Ezüst Signum Laudist hadiszalagon a kardokkal 1945.11.15-én kapta meg hivatalosan. HL KJ ; HIM KI Temesy Endre ti.ogy.; Egyik kocsiparancsnoka: Gyarmatos (1931-ig Gyafcsa) János Pál (Karancs, 1913.VI.11., Rabata Mária) hivatásos páncélos őrmester (1941.1.1.) volt. Tényleges szolgálatát a jászberényi 5. kerékpáros 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom