Halmágyi Pál szerk.: Harcok a Dél-Alföldön és Budapesten 1944-1945-ben. Az 1956-os forradalom Makón. A XII. és XIII. Makói Emléknap és Találkozó 2005, 2006. A Makói Múzeum Füzetei 105. (Makó, 2007)

XII. Makói Honvéd Emléknap és Találkozó 2005 - Babucs Zoltán: A m. kir. „József Nádor” 1. honvéd harckocsiezred harcai a Dél-Alföldön 1944 szeptemberében

Toldi II-A szakaszparancsnok: (5 db kocsi) vitéz Váradi János zászlós 5 8 (kivonuló ­1944.XI.28.) 1940 M. Nimród páncélgépágyús szakaszparancsnok: (4 db kocsi) Dorsan Alfonz főhadnagy 5 4 (kivonuló ­1944.X.15.) zászlóalj 2. századánál kezdte meg 1934.VIII.20-án. 1937. III. 15-től a sátoraljaújhelyi 7/1. határbiztosító szárnyhoz vezényelték, majd később a 4. határőrkerületi parancsnokhelyettesnél (Baja, 1937.VIII. 1.) és a bajai 20/111. gyalogzászlóalj 7. századánál szolgált (1937.XII. 1.). A gyergyótölgyesi 21. határvadász-zászlóaljhoz 1941 .III.l-jén került át, majd a jászberény 2/III. gyalogzászlóalj 9. puskás századához vezényelték. 1940.IX.30-i jellemzése szerint: „Komoly, egyenes jellemű, őszinte. Igen jó szellemi képességű, élénk felfogású. Vig kedélye buzdito hatású. Elméleti és gyakorlati ismeretei igen jók. Igen ügyes és öntevékeny szakaszparancsnok helyettes, mint szakaszparancsnok irányítás mellett igen jól megfelel. Kiváló oktató. A szakaszparancsnok helyettesi állás tartós betöltésére kiválóan alkalmas. Fegyelmezett, szorgalmas. Erélyes fellépésű és következetes. Alárendeltjeivel szigorú, de igazságos és azokról hűen gondoskodik. Szerény, illedelmes, bajtársias. Alárendeljeire jó befolyást gyakorol. Takarékos. Jó társaságban forog." 1942.XII.l-jétől az 1 /II. harckocsi-zászlóalj 8. közepes harckocsiszázadánál rajparancsnok, majd szakaszparancsnok-helyettes 1949-ben írott önéletrajza szerint: „Román területen 1944. szeptember 15 és 29-e között [a Gombos-századdal] Szabadhely, Opálos, Pankota helységekben mint páncélos Vastag ezredes csoportjában vettem részt a hadműveletekben. Onnét kezdve vonultunk vissza, én Dunaföldvárnál a hk. ezred vonathoz kerültem és így vonultunk vissza egész Sárisápig. Sárisápot 1944. december 24-én szabadították fel az oroszok és engem 8-ad magammal hazaengedtek." Kitüntetései: Háborús Emlékérem a kard és sisak nélkül, III. osztályú Legénységi Szolgálati Jel, Erdélyi Emlékérem, Osztrák Háborús Emlékérem. Tanfolyamai: Jutás (1934.VIII.20.), sporttanári és vívómesteri (Bp., 1938.L4-VIII.31.), időjelző (Kiskunhalas, 1940.V.28.), csapatsport (Bp., 1942. III. 12-31.). HIM KI Gyarmatos János ti.ogy. 5 8 Váradi János, vitéz (Kornádi, 1920.VIII.23., Árgyelán Mária) tartalékos páncélos zászlós. Tényleges szolgálatra 194l.X. 13-án vonult be a jászberényi 31. önálló harckocsi­zászlóalj 2. századához, majd annak átszervezését követően 1942.X.l-jétől az 1 /TI. harckocsi-zászlóalj 8. közepes harckocsiszázadához került át, majd 1944.1.18-án szerelték le. 1944. III. 10-től az 1 /II. harckocsi-zászlóalj szállítójármüves századának megbízott parancsnoka. Önéletrajza szerint: „ ...1944.júl. 20án hadműveleti területre indultam. 1944. szept. 12től a romániai hadszíntérre kerültem, Budapest térségében 1944.nov. 28án eltört a lábam, hátraszállítottak és így Felső Ausztriában jutottam amerikai fogságba. " Az 1 /II. harckocsi zászlóalj Gombos Elemér százados vezette harckocsiszázadában volt könnyü­harckocsi, majd a Duna-Tisza közén zajlott harcokban nehézharckocsi-szakaszparancsnok. Gépjármübaleset következtében 1944.IX.28-án lábát törte Üllőnél. Amerikai hadifogságba 1945.V.3-án az ausztriai Welsben esett, ahonnan 1945.IX.20-án tért haza. Legmagasabb rendfokozata: zászlós (1943.X.1.). Kitüntetései: Bronz Signum Laudis hadiszalagon a kardokkal (1945.11.15.)az Arad környéki harcokért felterjesztve - Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal, német Vaskereszt II. osztálya. Tanfolyamai: tartalékos tiszti (Jászberény - 1942.1.1-VI. 1., Esztergom-tábor - 1943.1.1-VI.20.) HL KJ 355/a; HIM KI Váradi János ti.ogy. 26

Next

/
Oldalképek
Tartalom