Tóth Ferenc: Makói temetők. A Makói Múzeum Füzetei 83. (Makó, 1996)

Római katolikus temető - Síremlékek - Sírfeliratok

VERTÁN ENDRE (10) 1884—1934 Gyergyószentmiklósról származó örmény család sarja. Közigazgatási gyakornok­ként került Csanád vármegye szolgálatába, ahol vármegyei főjegyző lett. A makói munkásházaknak, a róla elnevezett Vertán-telepnek építtetője. ZOMBORI LAJOS (4) 1875—1970 Szociáldemokrata politikus, aki főleg nehéz időkben vállalt közszereplést. 1919­ben a munkástanács elnöke, a városi tanács intézőbizottságának elnöke. 1944—1947­ben mérsékelt nézeteket vallott. Az 1956-os forradalom idején a Nemzeti Bizottság intéző bizottságának elnöke. Síremlékek Jelinek Katalinnak, Szilágyi Sándor püspöki fiskális hitvesének vörösmárványból faragott síremléke 1830-ból a Demkó-Felletár kripta nyugati oldalához beépítve. Onossy János Csanád vármegye főorvosának lábazatból, oszlopfőből, rövid tör­zsű pillérből álló, egyenlő szárú kereszttel ellátott, 1829-ből származó síremléke meg­semmisült. 1 6 Tarnay Mihály országgyűlési követ redős gyászlepellel és pajzs formátumú fel­irattal ellátott, klasszicista stílusú, öntött vaskeresztje a makói temetők vasműves em­lékeiből messze kiemelkedik és maradandó alkotás. (22. számú sír.) Velcsov János síremlékéről Bálint Sándornak, a szegedi egyetem professzorának az volt a föltevése, hogy a késő román stílusú sírjel a szegedi Demeter templom bontásakor kerülhetett Makóra. (III. 2. szakasz.) Sírfeliratok Ma már csak emléke él az emlékezetes sírfeliratoknak, sírverseknek, a temető meg-meg újulása pusztulással is jár. A temető egyik legrégibb, 1827-ből származó klasszicizáló, vörösmárvány síremléken ez a szöveg volt olvasható: Emlék kő Vitézlett Faragó János úrnak. E sír fedi kedves testét, Itt nyugszik oszlékony hamva. Oh, utazó, ne szánd életét, 1 6 Kovács Gyula i.m. 28. 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom