A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historica 9. (Szeged, 2006)

PÁLHÁZI Ernő: „Széchenyi Rádió Szeged!” Visszaemlékezés 1956-ra

„SZÉCHENYI RÁDIÓ SZEGED!" Visszaemlékezés 1956-ra* PÁLHÁZI ERNŐ Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ősz, 1956-os év ősze. Ezen az őszön lassan elfogyott lelkemben a remény. 11 éve telt el, hogy a II. háborút elvesz­tettük. Ebben a háborúban majdnem odavesztem én is, de ez a 11 év ez lélektipró, hazug légkör, a küátástalanság évei voltak. Beteges bálványimádás. Az ÁVÓ figye­lései, az éjszakai fekete autók pattanásig feszítették az idegeket, megmérgezte a lelkeket. Megmérgezte a lelket, hogy a háború pusztítását a kivérzett, kirabolt ország talpra állítását lelkesen végző nemzet megteremtett javait a vezetők elher­dálták. Az aUamosítással a megmaradt javak kirablásával szerzett vagyon, az lassan elfogyott. Kiharcolták, hogy javainkat odaadhattuk a nagy szovjet testvér hónába. A kapitalizmus eüeni harc terheit pedig ránk rakták. Támogattunk mi mindenkit, aki az imperializmust szidta. Elnyerte javainkat a tajga, Afrika ho­mokja, Kuba pálmái, Vietnám és Korea földje. Ezen a kora őszön kiújult a meUhártya-gyuüadásom. Magas lázzal küszködtem, nem múlt el nyomtalanul a sátorban töltött hideg tél csapása, patkányhadak hara­pásainak fertőzése. Hiába, az életben mindenért fizetni keü. Nekem is benyújtotta a sors a számlát. A tavaszt és a nyarat orvosi kezelésekkel, hetekig tartó fekteté­sekkel töltöttem. Esténként mindig volt hőemelkedésem. Megjelentek az ősz első színes falevelei. Szegedre is beszökött az ősz. Cirógatok voltak a bágyadt napsu­garak és az avar ülatú esték. Hajnalban pedig fényes, csillogó harmat jelmezt öl­töttek a fák. Együk üyen avar ülatú, párás reggelen, műkor a naptár 1956. október 22-ét mu­tatott, osztályfőnöki értekezletre hívták a MAV rádió dolgozóit. Összenéztünk: Ugyan, mit találtak ki megint? Az osztályfőnök felolvasta a vezérigazgatóság le­velét. Ez úgy hatott ránk, ez a levél, mint egy váratlan kobrakígyó csípése. Döb­benten haUgattuk: Fosztogató bandák támadnak fővárosunkban több helyszínen. Rendőrségünk és áUamvédelmi csapataink harcba állnak. A bandák felszámolása hamarosan várható. Sajnos, a menekülő, fosztogató csürhe kimenekült Buda­pestről és vidéki városaink felé tartanak. Elvtársak! Éberség! Hát sok mindent megértünk már, de ez a bejelentés, ez teljesen váratlanul ért bennünket. Mi van? * A szerző 1930-ban született és vasutas tisztként dolgozott 1956-ban a MAV Igazgatóságon mint rádiós. 1957 elején került a szegedi repülőtérre a MALEV-hoz és dolgozott mint forgalomirányító, rádiós. Később meteorológusként, majd magaslégkör kutatóként dolgozott. 1986-ban ment nyug­díjba, ma is Szegeden él.

Next

/
Oldalképek
Tartalom