Bárkányi Ildikó szerk.: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Ethnographica 7. (Szeged, 2011)

Mód László: „Ilyen még nem volt." Szőlészeti-borászati kiállítások Szegeden a 19. század végén és a 20. század elején

városainak, községeinek, egyesületeinek illetve termelőinek a felajánlásaiból igyekez­tek biztosítani, ami egyenként kb. 60 liter bort jelentett. A választékról a Szegedi Néplap a következő módon tudósított: „Majdnem minden homokvidékről állott egy kitűnő, zamatosízű ó-borral telt hordó a közönség rendelkezésére. Ahogy a kóstolásra szánt hordókon végig haladunk a következő neveket jegyezhetjük fel a hordókról: Ceglédi szövetkezet, Csizmadi Ferenc Cegléd, Liptay Jenő Nyirpazony, Bozseszky Milán Temeskubin, Szabadka város Földmivesiskolája Palics, Dr. Kertész József Hajdúböszörmény, báró Podmaniczky Endre Kelebia, Adám Dávid Kiskunhalas, Fejértelep, Pálfytelep, Deliblát, Bokor Pál Szeged, Váci ipari és hitelszövetkezet Vác, id. Juranovits Ferenc Szeged, Nagykőrösi kertészeti egyesület, Dr. Gerle Imre Szeged, Kecskeméti bortermelők szövetkezete Kecskemét, stb. " 6 5 Az elfogyasztott italokért a kiállítók ellenszolgáltatást nem kaptak, mivel azok felett a rendezőbizottság rendelke­zett. A megmaradt borokat és a hordókat azonban a szőlőbirtokosok visszakaphatták, vagy saját javukra a szervezők árverésen értékesíthették. A szőlőtermő vidékenként csoportosított, a termőhely és a termelő feltüntetésével ellátott nedűket a kongresszusi tagok, illetve 10 fillér pohárdíj kifizetése mellett a nagyközönség is megízlelhette, megkóstolhatta. Mind a hegyvidéki, mind pedig a homoki termőtájak városai, községei és egye­sületei részére 5-5 dísz- és 10-10 elismerő oklevelet adtak ki, a szőlőt és a bort kiállí­tó gazdák pedig külön-külön 5-5 arany-, 10-10 ezüst- és 20-20 bronzéremben része­sülhettek. A kollektív kiállításért kitüntető okiratot kapott például Apostag, Izsák, Kiskunhalas, a Ceglédi Bortermelők Első Pinceszövetkezete és Szeged városa, a hor­dós borok kategóriájában elismerésben részesült Ádám Dávid (Kiskunhalas), Bokor Pál (Szeged), Juranovics Ferenc (Szeged), Bozseszky Milán (Temeskubin), a Fehérte­lepi Hegyközség, Szabadka Város Földművesiskolája, Csizmady József (Cegléd), Kertész József (Hajdúböszörmény), Liptay Jenő (Nyirpazony), Podmaniczky Endre (Kelebia), a Váci Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet, a Kecskeméti Bortermelők Pinceszövetkezete illetve a Pálfy-telepi Hegyközség. A hegyi borok csoportjában díszoklevéllel tüntették ki gróf Apponyi Sándort (Lengyel), gróf Erdődi Sándort (Devecser), Szűcs Dezsőt (Nagyfalu), a Tagányi örö­kösöket (Arad), Sebestyén Gyulát (Budapest) és Winkler Jánost (Nagyenyed), arany­éremmel pedig a következő kiállítókat jutalmazták: báró Gerliczy Ferenc, Goszthonyi Mihály (Bárdibükk), Littke L. (Pécs), Merlics István (Magyarád), Schuszter Károly (Teke). Az ezüstéremben részesülők közül említést érdemel Martics István (Muszka­magyarád), Molnár Lajos (Nagyvárad), Nyéki József (Ocsény) valamint a Váci Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet. A zsűri bronzéremmel tüntette ki Hajdú Aladárt Hosszúhetényből, Kiss Józsefet Szondról, Nagy Pált Őcsényből, illetve a Varga test­véreket Kiskőszegről. Dicsérő oklevélben 7 személy, valamint a Foki Hegyközség részesült. A homoki borok kategóriájában a résztvevők nagyobb száma miatt értelemsze­rűen több oklevelet illetve érmet osztottak ki, ami a díjazottak teljes felsorolását a rendelkezésre álló terjedelmi keretek között lehetetlenné teszi. Díszoklevélben Ady 6 5 Szegedi Néplap 1910. szeptember 25. 3. 111

Next

/
Oldalképek
Tartalom