A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1988-1. (Szeged, 1989)

Irodalomtörténet - Demeter Júlia: Dugonics András „A fazék” című iskoladrámája

A bennünket most közelebbről érdeklődő időszakban (kb. 1750—70 között) a kö­vetkező magyar nyelvű szegedi előadásokról van biztos adat: 1758. (május 17.) Perczell Imre: Adakozó öregről és fösvény ifjúról vígjáték 3 1762. Dugonics András : Egyiptomi József* 1768. (augusztus) Lengyel Domokos dramatizált egyes jeleneteket Kalazanci Szent József életéből 5 1769. Hájos Gáspár előadja Plautus Captivijét 6 1770. Benyák Bernát két darabja : Plautus Mostellariäya. Joas 7 1775. (augusztus 24.) Mlinkay Alajos: Matatiasnak jeles téteménye 8 1778. (április vége) magyar nyelvű darabot adnak elő, címét nem ismerjük 9 1778. Dialógus... de Praerogativa urbis Szegediensis inter reliquas Hungáriáé civitates 10 (A szerzőként feltüntetett név természetesen sokkal inkább fordítót—adaptálói— dramaturgot—rendezőt, azaz tág értelemben vett színre vivőt takar.) A Plautus-elŐadások esetében érdemes áttekinteni a latin nyelvű előadásokat is, mert az alább közölt iskoladráma Plautus Aululariajának magyarítása és iskolai szín­padra alkalmazása. Plautus az iskolai színjátszás egyik igen kedvelt szerzője, illetve ötletadója. 11 A Plautus-ihlette magyarországi művek (közvetlen) eredetijét legtöbb­ször lehetetlen föllelni, mivel többszörös közvetítéssel vették át az iskolai színpadok: leggyakrabban latin nyelvű feldolgozásokból, valamint német fordításokból, sőt oly­kor több Plautus-mű ötlete, megoldása keveredett vándortémaként egy-egy drámában. A vizsgált időszakban Szegedről a következő, latin nyelvű, Plautus (-ihlette) -előadá­sokról van adat: 12 1755. Tarnóczy Simon: Menaechmi Aulularia (Dugonics diákként részt vett ezeken az előadásokon, 13 s tanár korában mindkét művet átdolgozta ő is : az Aululariát — jelen kézirat tanúsága szerint — 1774-ben, a Menaechmit 1766-ban váci tanárkodása idején, majd 1807-ben újra, világi színpad számára.) 1765. Tarnóczy Simon: Pseudolus 1769. Hájos Gáspár : Menaechmi 3 Lugosi Döme 1929. 4 Exercitatio Comico — Academica Qua vitám, Resque Gestas Jospehi Aegyptiaci exhibuit. A szakirodalom hosszú ideig csak annyit tudott, hogy Dugonics 1762-ben magyar nyelvű színdara­bot adatott elő Szegeden. Diósi Géza állapította meg, hogy ez a darab az időközben előkerült Egyiptomi József. 5 A Császár—Prónai jegyzék 1767-re teszi az előadást (216.). Az 1768-as adat Lugosié (16.) „Fr. Dominicus Lengyel... produxit eundem S. Patrem adhuc puerum, cum daemone certantem cum inscriptione : Josephus Calasantius acta Szegedini apud scholas pias mense augusto anno. qVo elVsDeM Canonlzatlo CeLebratVr." 6 Lugosi Döme 17. Császár—Prónai adata: 1768. (216). 7 Lugosi Döme 17. Császár—Prónai (216). szerint mindkét bemutató 1769-ben, Kolozsvári szerint a Mostellariaé 1769-ben (62.), a Joasé 1770-ben (63.) volt. 8 Lugosi Döme 17. 9 Lugosi Döme 17. 10 Lugosi Döme 18. 11 Erről részletesebben 1. Tési Edit 1948. 12 Adatok Lugosi Döme alapján. Drámaszöveg nem maradt fenn. 13 Vö. Prónai Antal 1903. 430

Next

/
Oldalképek
Tartalom