A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1976/66-1. (Szeged, 1978)

Jakab Béla: Fosszilis avar- és középkori tojáshéjleletek összehasonlító vizsgálata

reszténységben is fennmaradt, bizonyára keresztény tartalommal töltve, az eredeti­leg pogány népnél korábban meglevő kultusz a tojással kapcsolatban. De a tojás kul­tikus céllal történő használatában vizsgálataink egyúttal új, még fel nem fedett jelen­ségre mutatnak rá—most már a kereszténységre is kiterjedten — a népek kultuszaiban : a kiköltött tojások héjainak kultikus használatára, ami tartalmát illetőleg mind az avarkori, mind a keresztény vonatkozásban még magyarázatra szorul. IRODALOM Jakab В., (1976) Avarkori sírok tojáshéjleleteinek tanúságtétele. MFMÉ 1974—75/1. 327. Kiss L, (1968) Baromfikeltetés. Budapest. Kovács Gy.—Fehér Gy., (1966) Fejlődéstan. Bp. Orel V., (1960) A tojás és feldolgozása. Bp. Prynne, M., (1963) Egg Shells. London. Schönwetter, M., (1960) Handbuch der Oologie. Berlin. Schwarz L., (1957. 1959. 1960) Über Unterschiede der Schalen ungebrüteter und ausgebrüteter Eier. Zoologische Anzeiger, 159. 268—284; 162. 100—112; 165. 167—184. Tangl F., (1908) A tyúktojás héjának változásairól költés közben. Matematikai és Természettudo­mányi Értesítő. Bp. 26. 167—174. Romanoff, A. L., (1960) The Avian Embryo. New York. Romanoff, A. L. —Romanoff, A. J., (1949) The Avian Egg. New York. 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom