A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1957 (Szeged, 1957)

In memoriam - Banner János: Cs. Sebestyén Károly, 1876–1956

CS. SEBESTYÉN KÁROLY 1876—1956 Aki utoljára marad, az teszi be az ajtót. Most ez az én kötelességem, mert­én maradtam utolsónak abból a — ma úgy mondanók — munkaközösségből, amely 1920-tól a Móra Ferenc vezette szegedi városi múzeumban együtt dol­gozott. Rajta kívül csak tégy főhivatású munkatárs volt: Sebestyén Károly, aki, mint polgári iskolai tanár, szolgálattételre — államsegélyként — a múzeum­hoz kapott beosztást. A többiek: Szász Gyula igazgató-tanító, Czógler Kálmán reáliskolai tanár és jómagam — akkor szintén a reáliskola tanára, — inkább a múzeum szeretetétől, semmint busás jövedelmű mellékfoglalkozást űzők, vet­tük utunkat nap nap után, pontosan délután négy órára a Kultúrpalota felé, hogy kiki a maga beosztásában végezze önkéntesen és szívesen vállalt fel­adatát vagy, hogy éppen a másiknak segítsen abban a munkában, amely pil­lanatnyilag sürgősebb volt a sajátjánál. A szegedi és vele együtt a magyar vidéki múzeumügy nem éppen megvetendő szellemi és fizikai munkát egy­aránt végző dolgozói voltunk mindahányan. Móra Ferenc volt a múzeum és könyvtár igazgatója, de soha senkinek sem kellett mondania, mi a dolga. A nélkül is tudta mindenki a maga köte­lességét. A »gazda« természetesen minden munkáról tudott, nem azért, mert­felelős számadója volt a kettős intézménynek és ebben a minőségben ellen­őrizni akarta volna a munkát, hanem azért, mert minden érdekelte, ami biro­dalmában, az »imperiumban« történik. 25L

Next

/
Oldalképek
Tartalom