Galli Károly: Az I. világáború forgatagában - Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 6. (Békéscsaba, 2015)

Előszó

Dr. Galli Károly főhadnagy kitüntetéseivel, Balról jobbra: „ Signum Laudis ” - Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon kardokkal (hősies magatartásért), Károly Csapatkereszt (min. 12 heti frontszolgálat), Magyar Háborús Emlékérem kardokkal és sisakkal (frontszolgálatért 1929-től) Előszó Galli Károly memoárjával egy, az első világháborúban a 101-es gyalogezredben küzdő békéscsabai ügyvéd visszaemlékezéseit tartja kezében az olvasó. Hadkötelesként még az I. világháború előtt megis­merkedett a Monarchia hadseregével, katonai pályafutását ezredének 1934-ben megjelent emlékalbuma így foglalja össze: „Egyéves önkéntesi szolgálatát 1907. október 1-ével az Innsbruckban állomásozó I. számú cs.-vadász ezrednél kezdte meg. Tartalékviszonyban a 101. gy. e.-hez lett áthelyezve, három hadgyakorlaton vett részt. A háború kitörésével előbb a szerb, majd az orosz hadszíntérre kerülvén, részt vesz az ezrednek összes harcaiban 1914. december 7-ig, mikor is a harci fáradalmak következtében súlyos betegen a Békéscsaba-i katonai kórházba került. Felgyógyulása után 1915. július 3-án újra a harctérre kerülvén, ugyanazon hó 21-én orosz fogságba jutott. A hadifogságból 1918. április 18-án megszökött és két heti nehéz út után hazakerült. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom