Világnak világa. Egyházak a Körösök vidékén (Gyulai katalógusok 8. Gyula, 2000)

Kovács József: Adatok a Gyulai Római Katolikus Esperesi Kerület történetéhez

geltessék. 1138-ban IL Béla - megerősítve apja, Álmos akaratát - 9 háznép kenyeret adó szolgát adományozott a dömösi prépostságnak. 1273-ban a váradi püspök a királyi sertésekből kapott tizedének harmadát a káptalanjának adományozta. 15 1295­ben említik Szent Márton tiszteletére szentelt templomát. 1332-37-ben János papja 8 garast fizetett a pápai tizedszedők­nek. 16 1511-ben a doboziak kötelesek voltak a gyulai plébánia két malmának gátjait javítani, melyek közül az egyik a Fokon, másik a Fekete-Körösön állt. 1552-ben papja 1 forintot adott a zsi­natra indulóknak. GERLA - A Csolt nemzetség monos­tora állott itt, melynek apátját 1259­ben említik először. Egyházának papja, András 1337-ben a pápai tizedbe hat garast fizetett. Plébánia temploma Szent Miklós tiszteletére volt szentelve. 17 GYÚR - 1295-ben említik Szent Márton tiszteletére szentelt templo­mát. 1332-1337-ig János volt a lelkésze, aki évente 8 garast adott 1552-ben papja 3 forintot a zsinatra indulóknak. Az falu 1295-ben Murony ha­tehát Békéstől nyugatra he­Szláv helynevek magyar helynevekkel vcayesen A Cmlt nembeli Abráníiak birtokai a XIV. száladban Békísl värbirtok Bihari várbirtok TSrzsi helynév Esperusségck határa tizedbe, fizetett egykori tarosa, lyezkedett el. 18 KAMUT 1515-ben említik Szent Margit tiszteletére szentelt templo­mát, melynek falai 1733-ban még lát­3. kép. A Békés megye területén lévő esperességek az Árpád-korban (GYÖRFFYI. 495.) szottak. 1552-ben papjára 3 forint adót vetettek ki a zsinatra indulók javára. 19 KÉTSOPRONY (MEZŐKÉTSOPRON) - 1986-ban tárták föl templomának alapfalait, melynek két építési periódusa volt. Az első Árpád-kori, 10,7 méter hosszú, 5,9 méter széles egyhajós, döngölt agyag alapozású, félköríves szentélyű templom. A XV század közepe előtt azonban újat építettek, a szentélyt lebontották, a templomot kelet felé megnyújtották, melynek hossza így 17,7, szélessége 7,6 méter lett. Mindkét periódus építő anyaga tégla volt. 20 Papja 1555-ben a rá kivetett 3 forin­tot nem fizette meg. 21 KÖRÖSTARCSA - 1552-ben említik plébániáját és plébánosát, aki azonban a 3 forint adót nem tudta megfizetni. 22 MEZŐBERÉNY - 1347-ben Ácsai Benedek fiainak osztozásakor két faluból áll, melyben kőtemplom is található. Két plébániája volt. 1552-ben a berényi plébánosnak három forintot, a balberényinek két forintot kellett volna fizetnie a tridenti zsinatra indulóknak. 23 MEZŐMEGYER - Egyházára 1383-ban találunk említést. 1552-ben még kivetik papjára a 3 forintot a zsinatra indulók javára. 24 MURONY - Templomának elpusztult alapjait 1988-ban tárták föl. A döngölt 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom