Csorba Csaba szerk.: Miskolc város történetének dokumentumai I. Miskolc város tanácsülési jegyzőkönyve 1569-1600 (Miskolc, 1990)

A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter

Andrásnak meg nem adott. Ezt Tarnai Pál hit szerént vallja ez személyek előtt, mint Borbély Mihály és Szentmiklósi Domonkos előtt. 71 140. (55/1) Az László Albertné marhájának száma. Vagyon 13 tál, 16 tányér, 3 tekenő, 1 medence, 1 lé szűrő, 3 vasnyárs, 1 sütő tekenő, 3 sajtár, 2 dézsa, 2 rézmozsár, 1 famozsár, másfél só, 1 átalag ecet, 2 derékalj, 5 fejel, hajatlan, 1 borstörő, 1 hitvány gerezna, 3 fejsze, 4 kapa, 1 ásó, 1 homlító kapa, 2 kasza, 7 hitvány kapa, 2 öreg lánc, 3 csobolyó, 4 fúró, 1 kézvonó, 1 ó csipellős (?) forgó karikák, 1 vasvilla, 2 kas, 2 lúgzó, 1 hüvely kés, 1 sarkantyú, 1 szőlőkés, 50 fő ecselt (?) kender, egy kasban valami búza, egy átalagban is búza, 2 bokor gereben, 1 hitvány kendő keszkenő, 1 hitvány háló, 3 rossz láda, 1 hordó félig lőrével, 4 üres hordó, 4 kád, az egyikben egy kevés káposzta. Vagyon egy tehén, három ökör tinó, egy szekérnyi széna, tyúk elég vagyon, egy tíz köblös átalag bor, kinek vagyon egy köböl híja. 141. (56/1) (Az) 1578. esztendőben. Azminemű adóssága volt Pajzsgyártó Gergelynek Fekete Jánoshoz, úgymint huszonhárom forinttal, azt az adósságot fizette meg Fűzy János mind egy fillérig, kit Fekete János felvött, ilyen személyek előtt, mint Pajzsgyártó András, Pajzsgyártó György, Pajzsgyártó László és Süveges Máté előtt. Megelégedett rajta, hogy többé sem ez felül megírt Fűzy Jánost, sem maradékát érette meg nem háborgatja. 142. (56/2) (Az) 1578. esztendőben vallja Varga Antal adósnak magát lenni ez Miskolcon lakozandó Varga Andrásnénak nyolc forinttal, mely 8 forintot fogadja megfizetni ez jövendő Szent István napjára (augusztus 20-ra), 72 ilyen személyek előtt, (mint) Szabó Máté, Szabó Miklós és Bányai Péter előtt. 143. (56/3) (Az) 1578. esztendőben. Azminemű szőlőt Szécsy Orbán vött Kotthor Balázstól, azt az szőlőt ellenzi (a) győri Kezes Mihály az gyermekire. 144. (56/4) (Az) 1578. esztenedőben, október 1. napján élőnkben jővén Bárányos Benedek és Bárányos Jánosné - ki most Gyurkó Gáspárné - (és) tőnek ilyen vallást, hogy azminemű szőlőt Varga Demeternek adtak az Kecskekő fölött, (abban) meg nem háborgatják (őt) soha, hanem az gyermeknek, kire nézne, jobbat szereznek annál. 145. (58/1) (Az) 1578. esztendőben, Varga Demeter főbíró, Mészáros Kelemen, Szabó Miklós, Ragályi Mátyás (és) Szabó Péter esküdtek: íratott ez bíróság alatt. 146. (58/2) Jöve mielőnkben Zsoldos Máté, alperes lévén; felperesek voltának: az Bana András két leánya, Nánás Jakabné Örzsébet asszony és Varga Mártonné Dorkó asszony. Azminemű testamentumot keresett ez két asszony állat ez megmondott Zsoldos Mátén (az) 1577. esztendőben, mutatta az törvény ennek keresését az szentszékre ( = papszékre). 147. (58/3) (Az) 1578. esztendőben, Varga Demeter bíróságában Pap István tiltja, hogy Lakatgyártó Imre az ő saját házában lakik és építi (azt). 148. (59/2) (Az) 1579. esztendőben, 3. napján Boldogasszony havának (január 3-án) Sándor Máté és Miskey Péter jöve élőnkben, keresé Sándor Máté Miskey Pétertől az Bedegi völgyön (azt) az fél szőlőt, kit az törvény úgy talált, hogy Miskey Péter holtig bírhatja, holta után (pedig) az megholt feleségének az atyafiaira maradjon. 73 149. (57/1) (Az) 1579. esztendőben, Varga Demeter bíróságában Hamus Stenchel boroszlói polgár teszen mielőttünk tilalmat Lipót Konczbol által, kassai embör által háromszáz forintig és negyvenhét forintig. Ez lött Boldogasszony havának (januárnak) 21. napján. Ennek hagytunk egy egész hónapot; maga városunk és országunk törvénye tizenötöd nap volna, de mivel hogy messze lakik, ez okáért hagytuk ez harminc napot, addig eljárjon benne. 150. (57/2) Először Kazay György halála után tött tilalmat a miskolci Ábrám Benedek tíz forintig az Kazay György marhájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom