A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 12. (Miskolc, 1973)

RÉGÉSZETI KÖZLEMÉNYEK - ifj. Kordos László: A Csapástetői-barlang gerinces maradványai

A Csapás-tetői-barlang gerinces maradványai A Csapás-tetői-barlangban 1972 augusztusában Hellebrandt Magdolna le­letmentő ásatást végzett, 1 amelyen részt vett Varga Imre, a barlang addigi fel­tárója, Dénes György,' 1 a leletek bejelentője, valamint a Vörös Meteor „Vass Imre" Barlangkutató Csoport tagjai. 3 Az ásatás során feltárt összes rétegből a késő bronzkori kyjatice kultúrára jellemző cserépedény-töredékek kerültek elő, szerény gerinces fauna kíséretében. A csontmaradványok gyűjtését alapos kézi válogatással végezték, így szükségszerűen hiányzik a faunából néhány fon­tos kisemlős, pl. cickányok, pockok. A csontmaradványokat az alábbi gyűjtési felirattal kaptam kézhez: 1. 1. ré­teg, 2. első nyom, 3. második nyom, 4. előzően kiszórt földből, 5. szórvány. Mind a kultúrmaradványok, mind a csontanyag alapján egyértelműen megállapítható, hogy a barlangban csak egy réteg került feltárásra (több valószínűleg nem is volt), így az összes mintajelzés a továbbiakban tulajdonképpen csak az ásatási dokumentáció miatt lényeges. A késői bronzkori rétegből a következő fajok maradványai kerültek elő, az egyedszám feltüntetésével : 1. 2. 3. 4. 5. össz. Gastropoda indet. 1 — — — — 1 Bufo sp. 3 1 — 2 1 7 Lacerta viridis LAUR. 1. — - ­3 — 4 Salamandra salamandra 2 2 — 1 — 5 Ophidia indet. 1 1 — 1 — 3 Aves indet. — 4 — 2 — 6 Coturnix coturnix (LINNÉ) 1 — — — — 1 Passeriformes indet. 2 — — — — 2 Erinaoeus europaeus LINNÉ 1 — — — — 1 Talpa europaea LINNÉ 1 — — 1 — 2 Chiroptera indet. _ 2 — — — 2 Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN) 1 — — — — 1 Myotis sp. — — — 1 — 1 Lepus europaeus PALLAS 4 1 1 2 2 10 Glis glis (LINNÉ) 4 2 — 2 — 8 Cricetus cricetus (LINNÉ) 8 4 — 4 1 17 Arvicola terrestris (LINNÉ) 2 1 — 2 — 5 Microtus sp. 1 1 — — — 2 Apodemus sp. 5 1 1 — 7 Vulpes vulpes (LINNÉ) 2 1 — — 1 4 Mêles mêles (LINNÉ) 2 — — 1 1 4 Mustelidae indet. — — — 1 — 1 Felis silvestris SCHREBER 1 1 — — — 2 Ovis seu Capra 2 — — — — 2 Homo sapiens LINNÉ 1 — — — 1 2 1 = 1. réteg 2 = első nyom 3 = második nyom 4 = előzően kiszórt földből 5 = szórvány

Next

/
Oldalképek
Tartalom