A Herman Ottó Múzeum évkönyve 47. (2008)

Bodnár Tamás: Topográfiai és genealógiai kapcsolatok a kora újkori vég Szendrő városában

nevezetes „puszta kőházat omladozott állapotjában, minden haj és faépület nélkül, kinek is az első része az utcára kidüllött, az alatt vagyon egy köbölt pince, kiben tíz hordó bor elférne." 77 Két évvel később Hatvani Mária testvére, Ferenc kért tanúkihallgatást Hatvani András egykori jószágának felmérésére. 78 Az általa kezdeményezett per a birtok vissza­szerzésére még 1699-ben is tartott. 1680-ban és 1693-ban megvettek itt egy-egy kisebb értékű házat. Feltételezhető, hogy ezek közül az egyik ugyancsak az egykori Bornemisza-telken állt, mert szomszédai Fáy István illetve Gyürky Pál voltak. A telket 1747-ben Hatvani-Gyürky-Giczey-kúriaként jegyezték fel. A soron következő harmadik telket is a Giczeyek örökölték meg a Gyürky család­tól, ahogy az egykori Bornemisza-telket is. Gyürky Pálnak Hatvani Máriától született Zsófia nevü lánya Giczey Gáborhoz ment férjhez. Gábor feleségével együtt Szendrőben élt, majd 1743-ban itt is halt meg. 79 Az 1747-es per alkalmával Giczey Gábor örököseinek kúriájaként tartják számon. 1610-ben azonban még Szirmay István kezén volt egy része. 1617-ben Szirmay György, az elhunyt István, Péter fiának gyámja tiltakozott az ellen, hogy az egykori öz­vegy, Onghai Borbála, most Almási Istvánné el akarta ezt a telket adni Kiss Imrének. 80 (Aki ugyancsak a várhoz tartozó lovaskapitány, és a feljebbi Korláth-kúria szomszédo­sa!) 81 Ha nem is adhatta el, de része volt benne, mint ahogy az alább következő dokumen­tumok is ezt bizonyítják. A második és harmadik kúriahely birtokosaira vonatkozik ez a néhány 17. szá­zad végi adat. 1669-ben Onghai Éva a következő végrendelet hátrahagyásával hunyt el: „Én néhai Cserneli Véber György uram özvegye, néhai Onghai Menyhárt úrnak pedig néhai nemzetes Liptai Judit asszonytul való leánya ... ennek előtte bizonyos számú esz­tendőkkel Szendrö nevü Coniciumban, dél felől nemzetes vitézlő Szél Miklós és Szél András, napnyugatról nemzetes Kátai Ferenc uram háza, mely quondam Basó Farkasé volt. (1670-1673 közötti feljegyzés szerint Kátai Ferencnek házrésze volt Szendrőn. 82 ) ­Elhagyott telkek megosztása Északrul Agyai házhelye, kit most nemzetes és vitézlő Fuló Miklós uram bír. (Agyai Szabó András Hatvani alkapitánytól 1651-ben kapta a házhelyet, melynek alsó szomszédja Szél Mihály, felső Kun Demeter volt. 83 Majd Hatvani ezt a részt Wesselényi Ferencnek adta cserébe még ezen az éven. 84 Fuló Miklós viszont a Hatvani András háza felőli oldalon kapott egy kis telekrészt örökségképpen Nyustay Mihálytól és feleségétől, Szentpétery Annától. 85 ) Napkeletrül pedig Gerse Palánkja mellett való utca szomszédságában lévő, megírt édesatyámtul álló, a reám szállott... házat és sessiót nem­77 GYULAI Éva: 2002. 203. 78 B.-A.-Z. M. Lt. IV-501/a. XI. köt. 260-271. 79 FORGÓN Mihály: 1909.1 köt. 254, 268. 80 B.-A.-Z. M. Lt. IV-501/a. IV. köt. 304. 81 GYULAI Éva: 2002. 204. 82 MOL. UetC 157:73. 83 MOL. P. 72. Fs 75. No. 15. 84 MOL. P. 72. Fs 75. No. 16. 85 MOL. P. 72. Fs 75. No. 58. Anna apja Szentpétery János volt. Nem derül ki miféle rokoni kapcso­latban álltak Fuló Miklóssal!

Next

/
Oldalképek
Tartalom