Gáti Csilla (szerk.): A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54., 2016-2017 (Pécs, 2017)

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK - Dénes Andrea: Vadnövények gyűjtögetése és piaci árusítása Baranya megyében egykor és ma. Etnobotanikai áttekintés és napjaink gyakorlata

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54 47–104. Pécs, 2017 Vadnövények gyűjtögetése és piaci árusítása Baranya megyében egykor és ma. Etnobotanikai áttekintés és napjaink gyakorlata Dénes Andrea Janus Pannonius Múzeum, H-7621 Pécs, Káptalan utca 5. e-mail: denes.andrea@jpm.hu Kulcsszavak : vad tápláléknövény, vadgyümölcs, vadzöldség, gyógynövénygyűjtés, vad­virág-árusítás, gyógynövényszentelés, népi természetismeret Keywords : wild food plant, wild fruit, wild vegetable, collection of medicinal plants, sale of wild plants, consecration of plants; foraging, ethnobotany, open market, traditi­onal ecological knowledge, Weihbüschel Absztrakt Baranya megyében néprajzi, etnobotanikai és botanikai források, valamint 2012 és 2016 közötti adatgyűjtés alapján összesen 199 gyűjtögetett vadnövényfaj/taxon használatáról van tudomásunk. A legkorábbi fellelt utalások vadon termő növények gyűjtésére a múlt század elejéről, a legtöbb adat pedig a múlt század közepéről származik. Egykor 167 fajt használtak gyógynövényként, tápláléknövényként, vagy árusították vadvirágként, és néhány egyéb használat is fellelhető, köztük a gyógynövényszentelés hagyománya is. Napjainkban 104 faj gyűjtögetéséről van adat a megyében, de – bár a fajszám nagy – a vadnövényhasználat nem gyakori, ám az arra fogékonyak körében újraéled a gyakorlat. A dolgozatban az egykori és a mai gyűjtögetés vadnövényfajait összesítem, megadva a felhasználás módját, feltüntetve – ha van – a piaci árusítás tényét is. Az adatok össze­gyűjtése és rendezése alap a további kutatásokhoz. Bevezető Európa több országában fordítanak egyre több figyelmet a népi természetis­meret, azon belül is a vadnövények felhasználásának megismerésére. Fontos az elfeledett gyakorlat felidézése, illetve a máig fennmaradt, de sokszor a kihalás szélére került hagyományok és tapasztalatok dokumentálása. Magyarországon is egyre nagyobb az érdeklődés különösen a tápláléknövények, gyógynövények

Next

/
Oldalképek
Tartalom