Gáti Csilla (szerk.): A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54., 2016-2017 (Pécs, 2017)

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK - Ortmann-né Ajkai Adrienne – Kovács Anita – Lóczy Dénes: Dráva holtágak tájtörténete az utóbbi 50 évben

Dráva holtágak tájtörténete az utóbbi 50 évben 109 álló, 2011–2013-as műholdfelvételei alapján jellemeztük. A képeken látható nyílt vízfelület nagyságát vizuális becslés alapján hasonlítottuk össze, az aktuális érté­ket az archív felvételen látható vízfelület százalékában (%) fejeztük ki. Az értékelés során figyelembe vettük a holtág természetvédelmi helyzetét, fekvését (hullámtér/mentett oldal) és használatát (1. táblázat). 1. táblázat: Az értékelésbe bevont holtágak főbb jellemzői és vízfelület-változásuk az 1960­as évek óta. Rövidítések: Védettség: V = védett, N = nem védett; Oldal: H = hullámtér, M = mentett oldal; Horgászat: H = horgásznak, NH = nem horgásznak. Nyíltvíz változás: a jelenleg méret a korábbi időpont %-ában; Nyíltvíz kategória változás: 0 = nincs változás, - = kismértékű csökkenés (<=30%); -- = jelentős csökkenés (>30%), + = kismértékű növekedés (<=30%); ++ = jelentős növekedés (>30%). Név Felvételek időpontja Község Védettség Oldal Horgászat Nyíltvíz változás Nyíltvíz változás kategória Belső-Hobogy 1965/2014 Szaporca V M NH 100 0 Bresztik 1960/2011 Drávasztára NV M H 85­Dázsonyi-tó 1965/2013 Dráva-sza­bolcs V H NH 35-­Felsőlókai holtág 1970/2013 Dráva-ke­resztúr V H NH 50-­Gilistyei-tó 1970/2013 Zaláta NV M NH 130 + Hótedra 1965/2013 Gordisa NV M H 135 + Kenderáztató 1965/2013 Dráva-pal­konya V H NH 15-­Kisinci-tó 1965/2014 Szaporca V M H 50-­Majláthpusz­tai-tó 1965/2013 Kis-szent­márton NV M H 115 + Mattyi-tó 1965/2013 Gordisa NV M H 125 + Mérnökházi-tó 1965/2013 Hirics V H NH 20-­Mrtvica 1972/2013 Felső-szent­márton NV M H 35-­Parancsnoki-tó 1965/2013 Old V H NH 10-­Piskói-tó 1970/2013 Piskó NV M H 100 0 Recska-tó 1965/2013 Alsó-szent­márton NV M H 125 + Révfalusi ken­deráztató 1970/2013 Dráva-ke­resztúr V H NH 20-­Roza-tó 1965/2013 Tésenfa V H NH 25--

Next

/
Oldalképek
Tartalom