Vándor Andrea szerk.: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 50-52/2 (2005-2007) (Pécs, 2008)

Begovácz Rózsa: Gyermekélet a Dráva menti horvátoknál

A Dráva menti nyolc horvátajkú település egy etnikai csoportot alkot. Etnikai csoportként való meghatározásukkor nyelvük, nemzetiségük, római katolikus vallá­suk, összetartozásuk tudata és nem utolsósorban viseletük azonossága játszik döntő szerepet. Az itt élő horvátok a közelmúltig meglévő meglehetősen zárt földrajzi, társadalmi és gaz­dasági helyzetüknek köszönhetően majdhogynem az 1970-es évekig megőrizték hagyományos kultúrájukat. Dráva menti horvá­tok, Felsőszentmár­ton. 1961, Füzes Endre felvétele 170 A Janus Pannonius Múzeum Evkönyve

Next

/
Oldalképek
Tartalom