Vándor Andrea szerk.: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 50-52/2 (2005-2007) (Pécs, 2008)

Szentmártoni Szabó Géza: Janus Pannonius vélt ábrázolásai

tette a szóban forgó képen messer Bonramino lovagot, és egy magyar püspököt is, aki igazán ostoba ember volt, egész nap Rómában csavar­gott, aztán éjszaka, mint az állatok, valamelyik istállóba húzódott be aludni," A felsorolásban szereplő nevek valósak. Ronald Lightbown monográfiájában meg is törté­nik azonosításuk. Bernardino Scardeone (1478-1554) Padova városá­nak régiségeiről és a híres padovai polgárokról (Bázel, 1560.) szóló könyvében megemlíti, hogy Girolamo della Valle arcképe „élő arcának ábrázatáról, a kiváló festő, Andrea Mantegna keze által, egészen helye­sen megfestve látható a Remeték templomában, olyan arccal és habi­tussal is, amilyen akkoriban volt." Ez az adat megerősíti Vasari elbeszé­lésének hitelességét. Mantegna (1431-1506): Trasporto del corpo di San Cristoforo decapitato (c. 1457) Padova, Chiesa degli Eremitani, Cappella Ovetari (részletek a freskóról) A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1 155

Next

/
Oldalképek
Tartalom