Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 13 (1968) (Pécs, 1971)

Néprajztudomány - Zentai, János: Két adat Ormánság népének régi életéből. Almabor és almaecet készítés – Külü

190 ZENTAI JÁNOS Ez a kis üzem már telephelyet igényel. Erre a célra az udvar, vagy az ehhez csatlakozó szérűs­kert niegfelelő, sima területét jelölték ki. A földbe szilárdan leástak egy cölömp-öt (duc). Ez egy 20—30 cm átmérőjű rönk, amely kb. egy m-re áll ki a földből. E körül, mint központ kö­rül, kettő és fél, három m-nyire kört vonnak. A kör nyomán árkot ásnak, ebbe vályút he­lyeznek. A középoszlophoz rúd csatlakozik, amely egy malomkő lyukán halad keresztül. A malomkő olyan távolságra van a rúdon elhe­lyezve, hogy éppen a köralakú vályúba állhas­son be. A rúd a kövön kívül ér kb. egy m-nyi­re. Itt végére hámfát akasztanak, erre lovat le­het ráfogni, amely elindulva mozgásba hozza a szerkezetet. A központi oszlopon a rúd, rúdon kerék módjára a kő, a vályúban körbe jár. (5. k.) A középoszlopra, annak levékonyított csap­részére, azon simán körülforoghatva van a rúd ráerősítve, és pedig úgy, hogy a rúd végén egy rövid ráerősített fadarabbal kétágúvá alakítják. (De igyekeztek olyan rudat keresni, amelyik természetesen kétágú) Ez a csapágy szerepét be­töltő két ág fogja közre az oszlop csap részét, amely körül forog. (5. k.) A másik módja az volt, hogy az oszlop felső részét simára vágták, repedés ellen vasabronccsal körülfogva biztosí­tották. Ide, a tetejébe, vascsapot ütöttek, a rúd­ba lyukat fúrtak. A rúdba fúrt lyuk ráillett a vascsapra, s forgott körülötte. 5. Lóvontatású almatörő kétágú rúddal. 6. Lóvontatású almatörő csapos rúddal. (Rekonstru.vció-terv: Zentai János, rajz: Monori Magda.) A vályú régebben fából készült. Igyekeztek természetes görbületű fatörzseket keresni, ame­lyek a köralakú árokba befektethetők voltak. Ezeket ácskapcsokkal erősítették egymáshoz. A görbe rönk-darabokat vályú módjára kivájták, így egy szabályos köralakú vályút nyertek. Ké­sőbb a vályút már téglából építették, cementtel vakolták be (pl. Kémesen). Legtökéletesebb volt a betonból készült vályú (ilyen volt Bogdásán és Drávapiskin). A kő általában használaton kívüli malomkő volt. A megmaradt bogdásai kőről megállapít­ható, hogy lyukát fadarabbal bedugták, abba fúrtak egy vékonyabb lyukat, amelyet vacső­vel béleltek. Ez forgott a rúdon. A forgó része­ket néha zsírral, hájjal kenték meg. iSzerencsére még él két olyan adatközlő (Bá­lint János Drávapiskin és Molnár T. Lajos Ké­mesen), akik elég jól emlékeznek gyerekkoruk­ban családjuk tulajdonában lévő, és akkor még működő ilyen szerkezetekre, és a velük vég­zett munkákra. Bálint János szerint az ő apja 1910 körül vet­te meg Vajszlón a készüléket, ahol még fa­vályuja volt. Drávapiskire szállítva itt újra fel­állította, de már betonból készíttette el a vá­lyút. Ezt 1924-ben bontották el. Molnár T. Lajosoknak Kémesen volt alma­törőjük. Ezt adatközlő édesapja maga készítette. A követ egy drávai hajómalomból vette, a vá­lyút téglából rakta, cementtel kente be. Emlé­kezete szerint 1907 körül készült, az első világ­háború alatt szűnt meg. A készülék elnevezésé­re, halvány emlék szerint használták az óma­szürü-t, egy Ormánságán kívüli (sumonyi) adat szerint ómaöllető. De ezek az elnevezések vagy nem voltak általánosak, vagy feledésbe mentek. Annál is inkább, mert a magyar néprajznak ez egy nagyon elhanyagolt területe. (Ormánságon kívül talán nem is ismerték?) A vályúba egyszerre három-négy zsák (mint­egy 2 q) almát öntöttek. A kő mozgatására egy vagy két lovat fogtak be. A vontatóerőt rend­szerint az alma tulajdonosa adta. Bálint szerint ha a sajtoltatónak nem volt megfelelő a lova, — pl. ijedős, kevésbé betanult csikó —, akkor saját lovukat fogták elé. A vezetőrúdra rászö­geltek egy megfelelő hosszúságú póznát, s eh­hez kötötték hozzá a ló kantárját, így az kény­szerítve volt körben járni, nem kellett vezetni, hiszen nem tudott más irányba elmenni. Ami almát a kő esetleg kisodort a vályúból, azt la­páttal mindig bekotorták. Ez inkább csak elein­te volt, amikor a könnyen guruló egész almá­val volt tele a vályú. Amikor az alma pépsze­rűvé összezúzódott, lapáttal teknőbe merték, s ráöntötték a sajtóra. A kiméréshez falapátot használtak. Ez olyan széles volt, mint a vályú, nyele pedig olyan hosszú, hogy állva kényelme­sen lehetett vele lapátolni. Ha lé maradt vissza a vályúban, kézzel kifacsart almapépet szórtak vissza, ezzel itatták fel, és szedték ki. Drávacsepelyen kisebb kő volt, ezt gyakran csak emberek forgatták, ló nem is kellett. Aki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom