Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1965) (Pécs, 1966)

Néprajz - Zentai, Tünde: Ormánsági rokkaszögek

ORMÁNSÁGI ROKKASZÖGEK ZENTAI TÜNDE 1848 után a társadalmi változások lassan ki­érlelték a gazdasági élet feilend ülését. Az 1860­as évek végére az ország egész területéin ki­mérték a földeket. Az Ormánságban 1866-ban jutott a föld a parasztok tényleges tulajdoná­ba. Azzal, hogy önállósultak, érdekeltté váltak a termelésben, gyökeresen megváltozott a pa­raszti gazdaság képe. Eredménye legkézzelfog­hatóbban technikai téren mutatkozott meg. Pánhuzamosan a nagyipar pezsdülésével a há­ziiparban is újítások gyorsították a termelést. A nagyipar fejlődése mindig éreztette hatását a népi gazdálkodásban, természetesen gyakran csak közvetve és megkésve. Jól leimérhetjük ezt a len- és kenderfeldolgozása területén. Az álta­lános ipari fellendüléssel a kender- és lenfel­doigozás technológiája forradalmasod ott, új eszközök alkalmazása növelte a termelékenysé­get. Ebben az időben váltotta fel az önellátó gazdálkodásban a kézi orsót a lábbal hajtható keeskerokka. (1. kép) (Az Ormánságban népi terminológiája pörgő. A rokka kifejezéssel a rokkafátra kötött foinmivalót jelölték. Kiss Géza, 1937. p. 86.) Az ipar és kereskedelem további szélesedése, a közutak kiépítése mindinkább feloldotta egy-egy külön életét élő etnikai cso­poirt elszigeteltségét. Egyre több bolt nyílt, a falvakat mindinkább elárasztotta a kereskedel­mi áru. Szükségtelenné vált az önellátás, így a szövés-fonás is. Ez a folyamat századunk első évtizedeiben játszódott le. Az öregek terimésze­tesen folytatták eddigi életmódjukat hagyo­mányból vagy, mert bizalmatlanok voltak az újjal sziemiben. A fiatalok viszont egyszerűbb­nek látták boltból beszerezni a szükséges hol­mit. Jól illusztrálja az általakulást a régi ter­melési eszközök elavulása, pl. a rokka vagy al­katrésze a rokkaszög. A rokkaszög megjelenése összefügg a kender­és lenfeldolgozás fejlődésével, a rokka elterje­désiével, eltűnése a házi szövés-fonás megszűné­sével. Az Ormánságban ez a folyamat 1860-as évek végétől hozzávetőlegesen az első világhá­ború idejéig tartott. Kiemelt példánk a rokkaszög. összefoglaljuk a rá vonatkozó általános tudnivalókat, és be­1. kép 2. kép 3. kép

Next

/
Oldalképek
Tartalom