Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Régészet–Antropológia - Hajdu Tamás: A középső bronzkori Vatya-kultúra Kiskunfélegyháza–Csányi tanyán feltrt hamvasztásos rítusú temetőjének embertani vizsgálata

Cumania 27. Hajdú Tamás A KÖZÉPSŐ BRONZKORI VATYA-KULTÚRA KISKUNFÉLEGYHÁZA-CSÁNYI TANYÁN FELTÁRT HAMVASZTÁSOS RÍTUSÚ TEMETŐJÉNEK EMBERTANI VIZSGÁLATA A Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyháza térségében, Kiskunfélegyháza-Csányi tanya (MÓL Kiskunfélegyháza 7.) lelőhelyen 2008- ban a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai megelőző feltárásokat végeztek. Az előkerült urnás hamvasztásos temetőt a középső bronzkori Vatya-kultúra népessége használta. Az ásatás vezetője Rosta Szabolcs volt. A régészeti leletek vizsgálatának ered­ményeit Somogyvári Ágnes1 ugyanebben a kötetben adja közre. Tanulmányomban a feltárt temetkezésekből származó embertani leleteken végzett vizsgálat eredményeit is­mertetem. Bár a régészeti irodalomból a Vatya- kultúra több nagy sírszámú, hamvasztásos rí- tusú temetőjét ismerjük, és más, hasonló rítus szerint temetkező bronzkori népességek so­rozatai közül több is ismert,2 embertani vizs­gálatokat a Vatya-kultúra temetőinek ember­tani leletein csak kevés esetben végeztek.3 A kultúrához sorolt csontvázas leleteket ismer­tetett Lipták Pál,4 valamint Pap Dorottya et al.,5 hamvasztásos leletanyagot K. Zoffmann Zsuzsanna és Szalai Ferenc,6 birituálisat Haj­dú Tamás.7 A fent említett okok miatt a Kis­kunfélegyházán feltárt sírok embertani vizs­gálatát, az eredmények közreadását annak ellenére fontosnak tartottam, hogy a vizsgált leletanyag kis esetszámú. 1 SOMOGYVÁRI Ágnes 2016 2 HAJDÚ Tamás 2010129-140.; HAJDÚ Tamás - KŐVÁRI Ivett 2014; KÖHLER Kitti 2004 155-156., 2008 67-72., 2009,2010 77-84., 2011 55-76; KÖHLER Kitti - POLGÁR Péter 2011 47-58; SZABÓ Géza - HAJDÚ Tamás 2011 85-108.; SZATHMÁRY László 1996 73-76.; TÓTH Gábor 2011 187-196.; K. ZOFFMANN Zsuzsanna 1971 43-58., 2006145-158., 2015 3 HAJDÚ Tamás 20121-135. 4 LIPTÁK Pál 1957 3-14. 5 PAP Dorottya Ágnes et al. 2008 21-34. 6 K. ZOFFMANN Zsuzsanna 1995 170-180.; SZALAI Ferenc 1995 91-121. 7 HAJDÚ Tamás 2009 399-411. Anyag és módszer A vizsgálat anyaga a Kiskunfélegyháza- Csányi tanyán (MÓL Kiskunfélegyháza 7. lelőhelyen) feltárt hét urnás temetkezés em­bertani leletei voltak. A feltárást és a feldolgo­zást követően a leleteket Kiskunfélegyházán, a Kiskun Múzeumban őrzik. A hamvasztásos temetkezések csontanya­gát Jan Chochol alapján, Nemeskéri János és Harsányi László, Pap Ildikó et al., valamint Douglas Ubelaker útmutatásait figyelembe véve vizsgáltam.8 Eredmények A vizsgálat eredményeinek értékelésekor nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a vizsgálat kis elemszámú mintán alapul. Vizsgálatom eredményeit a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formá­ban adom meg (2-2. táblázat). Az előkerült sírok minden esetben egyet­len egyén maradványait tartalmazták. A kul­túra más temetőiben kettős temetkezéseket több esetben is megfigyeltek. Százhalombat- ta-Belső Újföldek lelőhelyen a vizsgált 19 hamvasztásos temetkezésből egy esetben egy felnőtt férfi és egy felnőtt nő maradványai egymással összekeveredve kerültek az ur­nába.9 Csanytelek-Palén a 37 hamvasztásos temetkezésből 27 urnás és 10 szórthamvas volt, ezek közül Szalai Ferenc két urnás és há­rom szórthamvas sírból különített el két-két egyént.10 A Vatya-kultúrához azonban ezek közül egyértelműen csak az urnás temetke­8 CHOCHOL, Jan 1961 273-293.; NEMESKÉRI János - HARSÁNYI László 1968 99-116.; PAP Ildikó et al. 2009 105-123.; UBELAKER Douglas 20091-5. 9 HAJDÚ Tamás 2009 399-411. 10 SZALAI Ferenc 1995 91-121. 35

Next

/
Oldalképek
Tartalom